Energi Norge

Innhold

Artikkelarkiv

Vis filtrering

191 resultater

Type artikkel
Velg område
191 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nyhet, Strømnett, Strømmarked

  Pålitelig strømforsyning i 2019

  Strømforsyningen hadde en pålitelighet på 99,99 prosent i 2019. Det viser fersk statistikk fra Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME).

 2. Nyhet, Strømnett

  Lite treffsikkert med betalingsutsettelse

  RME har vektlagt at industrien ønsket redusert nettleie og gitt Statnett fritak fra krav til å styre mindreinntekten mot null i 2021. Dermed får alt forbruk betalingsutsettelse på nettleien i 2021.

 3. Nyhet, Strømnett

  Redusert kapasitet på NordLink gir store tap

  Statnett og TenneT meldte 31. august at minimumskapasiteten på NordLink-kabelen mellom Norge og Tyskland vil øke lineært fra 11 prosent i 2021 til 70 prosent i 2026. Likevel er det fortsatt uklart hva minimumskapasiteten faktisk blir.

 4. Nyhet, Strømnett

  Ny nettleie bra for elektrifisering

  Reguleringsmyndighetenes nye forslag til nettleie legger godt til rette for elektrifisering av samfunnet og er betydelig enklere for både strømkundene og nettselskapene enn tidligere forslag, mener Energi Norge.

 5. Nyhet, Strømnett

  Ny nettleie nødvendig for elektrifisering

  Omlegging av nettleien må starte nå om vi skal lykkes med elektrifiseringen av Norge, skriver Kristin H. Lind i Dagens Næringsliv.

 6. Nyhet, Strømnett, Forskning

  Oppfordrer bransjen til fellesfinansiert forskning

  En lønnsom og fremtidsrettet fornybarnæring forutsetter mer forsking og innovasjon. Energi Norge jobber aktivt med å samle bransjen gjennom felles søknader til forskningsrådet.

 7. Nyhet, Strømnett

  Skeptisk til å utsette nettleien

  Statnett vil gi strømforbrukerne en betalingsutsettelse på nettleien i 2021 for å hjelpe dem som sliter økonomisk som følge av korona. Energi Norge mener tiltaket er lite treffsikkert og kan skape større problemer for de samme kundene senere.

 8. Nyhet, Strømnett

  Lave overføringskapasiteter gir samfunnsøkonomiske tap

  Kombinasjonen av sterk hydrologi og lave overføringskapasiteter har gitt svært lave kraftpriser første halvår 2020. Dette fører til store samfunnsøkonomiske kostnader. Energi Norge peker på bedre koordinering mellom transmisjonsnettoperatørene i Norden, samfunnsøkonomiske vurderinger og transparens i prosessene som mulige tiltak.

 9. Nyhet, Strømnett

  Funksjonelt skille og krav til ledelse i nett er vedtatt

  Olje- og energidepartementet har nylig fastsatt endringer i forskrift om nettregulering og energimarkedet. Endringene trer i kraft 1. januar 2021, og klargjør blant annet reglene om funksjonelt skille mellom nettvirksomhet og annen virksomhet.

 10. Nyhet, Strømnett

  Beste praksis for nettilknytning er lansert

  For at Norge skal redusere sine klimagassutslipp må vi bruke mer strøm til transport av mennesker og varer. Bedre dialog og tidlig involvering er nøkkelen til å lykkes med elektrifiseringen. I dag lanserer Energi Norge sin beste praksis-veileder for nettilknytning.