Dagens personverndirektiv og personopplysningslov erstattes 25. mai av Personvernforordningen (GDPR). Manglende etterlevelse av kravene gir risiko for erstatningsansvar for bedriften og bøter. Samtidig representerer arbeidet som må gjøres med kravene en mulighet for positiv profilering.

Det er etablert en egen veileder for arbeidet for energibransjen (legg inn link). Det arbeides også med en bransjenorm. Begge deler holdes i av Energi Norge, og danner grunnlaget for dette kurset.

Følgende hovedtema gjennomgås på kurset:

  • Hva må være på plass med Personvernforordningen (GDPR), og hvor skiller det seg fra tidligere krav
  • Hvordan bør bedriften organisere seg, tydelige roller og ansvar internt og forholdet til andre aktører i verdikjeden
  • Hvordan sikre tilfredsstillende informasjonssikkerhet
  • Hva ønsker energibransjen å samle seg om (ref. bransjenorm)

Kursdeltagerne mottar bransjeveilederen som en del av kursmateriellet.

Målgruppe: Daglig leder, HR og administrasjon, personvernombud, compliance officerer. I tillegg andre som har ansvar for behandling av kundeinformasjon, ansattdata, personvern og informasjonssikkerhet.

NB! Er du interessert i Veileder for tilpasning til ny personopplysningslov? Klikk her for mer informasjon.