Forebygging av arbeidslivskriminalitet

Energi Norge tilbyr bedriftsinterne workshops om forebygging av økonomisk kriminalitet/arbeidslivskriminalitet. 

Energi Norge og BDO har utarbeidet en veileder for forebygging av økonomisk kriminalitet for å ruste selskapene i kraftnæringen mot dette samfunnsproblemet. Her kan du kjøpe Veileder for økonomisk kriminalitet.