Fornybarnæringen spenner over produksjon, distribusjon og salg av strøm og varme, og det utvikles stadig nye løsninger og tjenester samtidig som rammebetingelsene endres. Det er krevende å holde overblikket over bransjens utvikling.

Dette kurset er et grunnleggende introduksjonskurs om fornybarnæringen, og passer for deg som ønsker å få en oppdatert helhetlig oversikt. Kurset anbefales til nyansatte, ansatte med endrede arbeidsområder, leverandører og andre som vil ha nytte av god kunnskap om bransjen. 100% av dem som svarte på evalueringen etter Inn i energibransjen, vil anbefale arrangementet videre.

Dersom det er mange ansatte fra et selskap kan det være hensiktsmessig å gjennomføre kurset bedriftsinternt hos selskapet. Kurset vil da skreddersys i forhold til de forretningsområder som er særlig relevant for selskapet og i forhold til fokusområder.

Hovedtemaer som vanligvis blir gjennomgått:

  • Rammebetingelser og utfordringer
  • Ny fornybar kraftproduksjon
  • Kraftnett
  • Kraftmarked
  • Forskning og utvikling

Kursformen er involverende og veksler mellom foredrag, plenumsspørsmål, quiz og gruppearbeid. Kurset avsluttes med en kunnskapstest.

Målgruppe: Kurset retter seg mot alle som ønsker en helhetlig oppdatert oversikt over energibransjen, både dem som jobber i energiselskap, leverandører, rådgivningsmiljøer, finans/forsikring og myndigheter.