Endringstakten, nye tjenester og forandret risikobilde gjør styrene til en viktig part for energiselskapene. Styret har stor mulighet for å skape verdi for selskapet og sitter med ansvaret.

Dette kurset gir styremedlemmer – både aktive og påtroppende – god kjennskap til hva som er nødvendig for å gjøre en god jobb i styret til energiselskap.

Kurset skreddersys for det aktuelle styret og de temaer som de er særlig opptatt av – for eksempel roller og ansvar, den ansattvalgtes utfordringer, habilitet, etc.

Følgende hovedtema gjennomgås i kurset, i tillegg til spesielle, ønskede problemstillinger:

  • Kraftnæringens utfordringer
  • Regulative forhold
  • Styrets ansvar
  • Styrets arbeidsform og arbeidsgrunnlag
  • Styrets rolle og oppgaver 

Kursformen er involverende og veksler mellom foredrag, plenumsspørsmål, quiz og gruppearbeid. Det gis god mulighet for diskusjon, også av spørsmål spesifikke for det aktuelle styret.

Kurset arrangeres i ulike varigheter avhengig av ønske; som en- eller todagers kurs, eller kursdager over en periode med opphold mellom hver kursdag.

Målgruppe: Kurset retter seg mot aktive og påtenkte styremedlemmer, både med og uten erfaring. Dessuten er det åpent for deltagelse fra administrasjon og ledelse om ønskelig.