Foto. Mann i arbeidsklær og hjelm står foran stasjonsanlegg og smiler.

Foto: Jarle Nyttingnes.

Designmanual

Denne håndboken presenterer de ulike elementene i Energi Norges visuelle profil og retningslinjer for å bruke dem. Den visuelle profilen er er verdifull og må derfor brukes riktig.

Benytt disse retningslinjene som en kilde til inspirasjon og informasjon når det skal produseres materiell slik at Energi Norge fremstår med en klar og tydelig stemme.

Energi Norges logo

Her finner du vår logo i ulike varianter. De er gruppert etter bruk da farger på en skjerm består av en sammensetning av rød, grønn og blå (derav RGB). Når man skriver ut et dokument med vanlig kopimaskin blir fargene derimot satt sammen av cyan, magenta, gul og svart (CMYK). Det kan være vanskelig å oppnå like sterke farger med CMYK som med RGB, og du har kanskje opplevd selv at farger ser blassere ut når de er skrevet ut enn på skjermen. Derfor har vi egne fargeverdier til ting som skal skrives ut, slik at de ser så lik ut som skjermversjonen som mulig.

I tillegg har vi PMS-farger (Pantone). Dette er en fargestandard som gjør at uansett hvilket trykkeri du bruker, så blir fargene som kommer ut tilnærmet identiske. Med CMYK kan man risikere at det blir litt variasjoner, men med dagens teknologi er det ikke et veldig stort problem.

PMS gir i tillegg best fargegjengivning, og er ofte det en velger når en sender ting til trykk, slik som T-skjorter, banner og annen markedsføring med logo. Men det avhenger litt av produktet og hvilken skala det skal trykkes i. CMYK blir ofte brukt til f.eks. brosjyrer, reklameplakater etc.

Logo

Høyreklikk etter åpning av png versjon for å lagre.

Digital (til skjermbruk)

Logo til trykk

Energi_Norge_PMS.pdf

Energi_Norge_Negativ_Symbol_m_Farge_PMS.pdf

Energi_Norge_PMS_Negativ_uten_tagline.pdf

Energi_Norge_PMS_uten_tagline.pdf

Logo

Retningslinjer for bruk av logo

Energi Norges logo består av symbol og navnetrekk. Forholdet mellom symbol og navnetrekk er faste og skal ikke endres, men de kan brukes i ulike varianter – se eksempler ved siden av.

Hovedlogo

Er Energi Norges primær valg når logo skal benyttes på posetive/ lyse flater.

Hovedlogo Negativ med farget symbol

I design hvor man benytter den mørke lilla profilfargen som bakgrunnsfarge skal denne logoen brukes.

Øverige logoer
Sort logo

Sort logo skal kun brukes dersom man av produksjons messige årsaker ikke kan benytte seg av farger. Unntak kan være, medievegger eller andre sammenenger hvor mange logoer fra forskjellige parter skal opptre samtidig.

Negativ logo

Negativ logo, samme bruksområder som nevt over. Kan også benyttes som vist i eksempelet.

Logoen er det viktigeste profilbærende elementet.

Logo

Symbol

Symbolet er forankret i merkevareplattformen vår. Det representerer en rekke tanker og sier noe om hvem vi er og hvor vi vil. Ikonene for vannkraft, solkraft, vindkraft og felleskap springer ut fra knutepunktet i symbolet. Det kan også benyttes som merkevarebyggende element i vårt design.

Logo

Frimoråde rundt logoen

Det skal alltid være ett friområde rundt logoen. Dette område regnes ut fra høyden på navntrekket. Det skal ikke forekomme annen tekst eller grafikk innenfor dette området.

Husk at dette er ett minimumskrav til friområde og vi oppfordrer alle som benytter logoen til å gi logoen mer “luft” hvis man har mulighet for det.

Pass også på at logoen ikke blir for liten, navnet må alltid være lesbart. Skulle det være et veldig lite format anbefales det å kun bruke symbolet. Minste anbefalte størrelse er 3,5 cm.

Logo

Feil bruk av logoen

Logoen skal aldri endres – for eksempel med bruk av illustrative effekter, skygger og lignende.

Logo må aldri plasseres urolige bakgrunner, se etter en alternativ løsning som for eksempel kun logosymbol.

Designmanual 2020

Energi Norges logo må aldri plasseres på urolige bakgrunner. Det skal heller ikke legges til effekter i fonten eller dras i logoen.

Farger

Våre farger til trykk og digitalt

Designmanual 2020

Energi Norges fargepalett.

Dette er Energi Norges fargepalett. Gul og mørk lilla er Energi Norges primærfarger. Lys lilla er aksentfarge som f.eks kan benyttes sammen med mørk lilla. Se implementerings eksempler. Lys grå er en lett bakgrunnsfarge som kan benyttes hvis man f.eks trenger å dele opp flater men ønsker å holde uttrykket lyst.

Fargekoder 

Gul
HEX: # FFA500
CMYK: 0,40,100,0
RGB: 255, 165, 0
PMS:137 c

Mørk lilla
HEX: # 3c3241
CMYK: 67 ,79, 24, 59
RGB:60, 50, 65
PMS: 7448

Lys lilla
HEX: #785AAA
CMYK: 76, 90, 0, 0
RGB: 120, 90, 170
PMS: 266 c

Lys grå
HEX: #F1F2F2
CMYK: 0, 0, 0, 5
RGB: 241, 242, 242
PMS: Cool grey 1c

CMYK:  Dette er fargekoder til print.
PMS: Til spesielle trykksaker som for eksempel tekstiler og profilartikler.
RGB: Disse fargene er til skjermbruk.
WEB: Dette er HEX-koder til skjermbruk og primært web.

Støttefarger

Dette er Energi Norges støttefarger. Støttefargene brukes hovedsaklig i grafer og diagrammer.

Fem sirkler i fargen lys gul. lilla grå, lys lilla, lys grønn og mørk grønn. Illustrasjon

Dette er Energi Norges støttefarger.

Bruk av farger i grafer og diagrammer

Kakediagram og grafer. Illustrasjon

Dette er et eksempel på bruk av farger i et diagram. Bruk samme rekkefølge på fargene konsekvent, ved unntak av mindre grafer. På mindre grafer kan lysegul, lyseste lilla og lilla grå utgå.

Typografi

Profilens fonter til ulike flater

Primærfont: Gentona

Gentona skal alltid brukes når det settes tekst i forbindelse med Energi Norges grafiske profil. Fonten gir merkevaren tyngde, seriøsitet og er en kontrast til de mer dynamiske formene som inngår i Energi Norges identitet.

Gentoa har et mangfold av vekter som kan brukes. For å få en helhetlig struktur i designet er det valgt ut noen vekter. Bold benyttes i overskrifter, medium i ingresser, og book brukes til brødtekst. Dersom man har behov for ekstra nivåer i informasjonsstrukturen kan man innføre flere vekter men for å holde et konsekvent uttrykk bør man unngå for mange vekter på en gang. Man kan for eksempel løse dette med størrelsesforskjell og fargekontraster.

Gentoa er en kjøpefont og kan kjøpes her.

Officefont: Arial

Arial er Energi Norges officefont og benyttes i Word og PPT. Fonten har færre vekter, men må brukes etter skjønn for å best mulig imitere primærfonten.

Designmanual 2020 - Profilens fonter til ulike flater

Profilens fonter til ulike flater.

Ikoner / illustrative elementer

Grafikk

Det er tegnet noen ikoner/ illustrative elementer som har sitt utspring i logoens knutepunkt. Disse kan benyttes til spisset kommunikasjon hvor man snakker direkte til en sektor eller som dekorelementer i merkevarebyggende design. Dette gjelder også logosymbol.

Grafikk: Vannkraft, strømnett, solkraft, vindkraft, felleskap.

Vannkraft, strømnett, solkraft, vindkraft, felleskap.

Design

Design eksempler

Det har blitt designet en rekke eksempler som viser i hvilken retning vi ønsker å utvikle Energi Norges merkevareplattform. Du kan benytte disse eksemplene til inspirasjon.

Design

Fotomaler

Vi anbefaler bilder med mennesker på jobb, natur og detaljbilder hvor man går tett på det som skal være i fokus.

mann holder en strømkabel

Foto: Jarle Nyttingnes.

Hvis mulig er ønskelig med en mest mulig helhetlig “colorgrading”. Bildene bør ha klare toner og en lik fargemetning slik at det oppfattes helhetlig selv om det er forskjellige fotografer og motiver. Det er viktig å bruke høyoppløste bilder i presentasjoner, da dette gir ett profesjonelt preg.

  • Mennesker på jobb
  • Natur
  • Detaljbilder hvor en går tett på det som skal være i fokus

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: