Elavgiften

Elavgiften er en avgift på forbruk av elektrisk kraft (strøm).

Energi Norge mener

Norsk elproduksjon og elforbruk er nær 100 prosent fornybart. Økt elavgift betyr økt skattlegging av klimavennlig energibruk. Halvparten av energien vi bruker i Norge kommer fra fossile kilder, og skal vi klare det grønne skiftet som alle snakker om, altså bli mer klimavennlig, må vi erstatte store deler av den fossile energibruken med fornybar energi. Det er derfor viktig at elavgiften øker mindre enn avgiftene på fossilt energibruk og ikke mer, slik tilfellet har vært de siste årene. I klimameldingen foreslår regjeringen en kraftig økning i CO2 avgiften for å nå klimamål. Dette bør kombineres med en reduksjon i elavgiften.

Energi Norge mener at den sterke økningen i elavgiften er en misforstått miljøpolitikk.

Tall og fakta
  • Elavgiften blir hvert år fastsatt av Stortinget. Normalt justeres den årlig i takt med forventet prisutvikling.
  • I 2014 økte elavgiften med 0,6 øre/kWh uten mva. ut over forventet prisstigning.
  • I 2015 økte elavgiften først med 1,5 øre /kWH uten mva. ekstra til 14,5 øre/kWh uten mva., og deretter med ytterligere 0,5 øre/kWh uten mva. til 14,65 øre/kWh uten mva. for andre halvår.
  • I 2016 ble elavgiften økt med 1 øre ekstra (uten mva.)
  • I 2019 ble den redusert med 1 øre/kWh (uten mva.)
  • I 2021 er ordinær avgiftssats fastslått til 16,69 øre/kWh uten mva. For en husholdning med et forbruk på 20 000 kWh utgjør dermed elavgiften 4 170 kroner mer år, inklusive merverdiavgift.

 

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: