Energi Norge

Innhold

Elsertifikater

Fagartikkel

Publisert

Bilde av dame som holder opp et elsertifikat

Foto: Camilla M. Granheim / Energi Norge

For å sikre økt produksjon av fornybar energi inngikk Norge i juni 2011 en avtale med Sverige om et felles marked for elsertifikater. På denne måten vil vi få fram mer kraft som kan bidra til å fase ut fossil energi og dermed redusere utslippene av klimagasser.

Elsertifikater vil føre til mer strømproduksjon fra fornybar energi. Økt produksjon av strøm fra fornybare kilder vil gjøre det mulig å fase ut mer fossil energi og dermed redusere utslipp av klimagasser og øke andelen fornybar energi av vår totale energibruk.

 

Informasjon for energibransjen om elsertifikater

Elsertifikater gir energibransjen nye muligheter. Under kan du som bedrift finne informasjon om elsertifikater og hvordan elsertifikatmarkedet vil påvirke energibransjen.

Hvor mye kraft vil elsertifikater føre til i Norge?

Målet er at elsertifikater skal bidra til en samlet fornybarutbygging i Norge og Sverige på 28,4 TWh fram til 31.12.2021. Forbrukerne i Norge skal betale for at det blir bygget til sammen 13,2 TWh. I tillegg skal elsertifikatene i Norge dekke kostnader for utbygging av en del vannkraft som er satt i drift etter 1.januar 2004. 

NVE og Statnett har utfyllende og løpende oppdatert informasjon om ordningen på sine sider.

På hjemmesiden til den svenske energimyndigheten, som har samme rolle som NVE i Norge, kan du også finne oppdatert informasjon om elsertifikatordningen, deriblant en omfattende markedsstatistikk. Det er også mulig å abonnere på Energiyndighetenes nyhetsbrev om elsertifikatordningen.

Standardavtaler for handel med elsertifikater

I Sverige er det utviklet et sett med standardavtaler for termin- og spothandel med elsertifikater. Energi Norge har oversatt disse standardavtalene slik at det foreligger et felles sett med avtaler i Norge og Sverige.

Energi Norge mener

Energi Norge mener at stabile rammebetingelser er viktig og at den eksisterende elsertifikatordningen må få løpe ut i henhold til avtalen. Det er ikke behov for utvidelser, forlengelse eller andre subsidier siden vi i Norge i dag produserer betydelig mer fornybar strøm enn vi forbruker.