Energi Norge

Innhold

Strømbassadør

Publisert

bilde av strømbassadør

Bli en strømbassadør du også!

Energi Norge har i samarbeid med medlemsbedriftene utarbeidet en kampanje rettet mot ansatte i kraftnæringen. Kampanjens formål er å øke kunnskapen og stoltheten blant alle ansatte om den viktige rollen kraftnæringen spiller i samfunnet – og samtidig gjøre det enklere for ansatte å dele kunnskapen med andre.

Som en del av kampanjen ønsker vi å dele bilder fra ansattes arbeidshverdag så vi oppfordrer alle til å dele bilder fra arbeidshverdagen med emneknaggen #strømbassadør på Instagram. – og selvfølgelig lik oss på Facebook!

Les mer om kampanjen og ta testen for å bli offisiell strømbassadør på nettsiden strombassador.no.