Energi Norge

Innhold

Tall og fakta om fornybarnæringen

Her finner du tall som sier litt om størrelsen på og betydningen av norsk fornybarnæring.

Bo Mathisen / Hafslund

Tall og fakta

  1. Strøm gir Norges innbyggere gode liv for omkring 1 krone i timen.
  2. Norske forbrukere kjøper over 10 millioner elektriske apparater hvert år, som er avhengige av den strømmen vi leverer.
  3. Vi drifter 330 000 kilometer med kraftnett – det tilsvarer avstanden herfra til månen.
  4. Kraftnettet blir stadig mer pålitelig. I dag har vi bare en tredel av strømbruddene vi hadde for 15 år siden.
  5. Norsk kraftproduksjon er 99 prosent fornybar og utslippsfri – og dermed renest i verden.
  6. Fortsatt kommer 50 prosent av Norges energibruk fra fossile kilder. Mer fornybar energi kan redusere CO2­-utslippene.
  7. Norge etablerte verdens første kraftbørs – Nord Pool – for 20 år siden. Konkurransen har bidratt til at vi er blant landene i Europa med lavest strømpriser.
  8. Kraftutveksling med våre naboland sikrer oss mot strømmangel i kalde og tørre år, og bidrar til mer stabile priser.
  9. Kraftnæringen bidrar med 40-50 milliarder kroner til fellesskapet hvert år.
  10. Næringen skal investere opp mot 200 milliarder de kommende årene, for å sikre trygg strømforsyning og mer klimavennlig energibruk.

Har du tenkt over hvor viktig strømmen er i hverdagen?

Hva gjør fornybarnæringen?

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: