Energi Norge

Innhold

Foto: Kjell Inge Søreide

Forskning innen fornybar energiproduksjon

Forskningsprosjekt, Fornybar produksjon

Publisert

Norske energiselskaper står overfor store investeringer i årene som kommer, knyttet til både fornybar energiproduksjon og infrastruktur. Kunnskap og kompetanse er en avgjørende faktor for vellykkede prosjekter og investeringer.