Energi Norge

Innhold

Forskning på fremtidens kraftsystem

Energisystemet er under press fra endringer i samfunnets behov. Teknologiutvikling, offentlig regulering og endret energianvendelse i samfunnet er drivere for endringer i nettutvikling, systemdrift og markedsaktørers forretningsmodeller. Fremtidens distribusjonsnett vil bli smartere. Forskningsområdet Fremtidens kraftsystem dekker tematisk kraftsystem, nett, marked, energibruk og transport.