Energi Norge

Innhold

Åpnet nytt forskningssenter for vannkraft

Nyhet, Fornybar produksjon

Publisert

Foto. To menn og en damer holder i ett rødt bånd.

Åpning av FME HydroCen. Foto: NTNU/Øyvind Buljo

Olje- og energiminister Terje Søviknes åpnet mandag Norges nye storsatsing på vannkraftforskning i Trondheim. HydroCen skal gjennom kunnskap og innovasjon bidra til å styrke Norges posisjon som ledende vannkraftnasjon.

– Vannkraften er og blir selve ryggraden i det norske kraftsystemet. Derfor er jeg glad for å åpne forskningssenteret som skal jobbe med nettopp dette. Nye teknologier får mye oppmerksomhet i media. Vi må alle bidra til å løfte vannkraften frem igjen, som den største kilden til fornybar energi i Norge og med stort potensial for fremtiden, uttalte Søviknes under åpningen.

Vi må alle bidra til å løfte vannkraften frem igjen, som den største kilden til fornybar energi i Norge og med stort potensial for fremtiden.

Olje- og energiminister Terje Søviknes

Gjennom forskning på vannkraftkonstruksjoner, turbiner og generatorer, marked, tjenester og miljødesign, skal HydroCen sikre at norsk vannkraftnæring kan utnytte mulighetene i fremtidens fornybare energisystem.

– Vannressursene kan vare evig, men ikke teknologien og kompetansen. Det er et stort behov for modernisering og videreutvikling av kraftverkene. Da trenger vi både forskning, innovasjon og investeringer, sa administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge fra scenen.

Lett å ta vannkraften for gitt

Hele 96 prosent av norsk kraftproduksjon kommer fra vannkraft.

– Det er lett å ta vannkraften for gitt, fordi den alltid har vært der, men vannkraft er vår viktigste fornybare energikilde. Derfor skal vi levere kunnskap og innovative løsninger til norsk vannkraftsektor for å styrke Norges posisjon som en ledende vannkraftnasjon, understreket senterleder Hege Brende.

NTNU er vertsinstitusjon og hovedforskningspartner i HydroCen, sammen med Sintef Energi og Norsk Institutt for Naturforskning (NINA). I tillegg er rundt 50 nasjonale og internasjonale partnere fra forskning, industri og forvaltning – inkludert en rekke vannkraftprodusenter – med på samarbeidet.

Energi Norge skal samordne partene fra næringslivet og sørge for at HydroCen forsker på næringsrettede temaer som bidrar til å utvikle vannkraftnæringen videre.

– Kombinasjonen av sterke og tverrfaglige kompetansemiljøer, tilgjengelig laboratorieinfrastruktur og erfarne industriaktører gir en unik plattform for å utvikle og posisjonere norsk vannkraft, påpekte Brende.

Spredning av forskningsresultater

Energi Norge har representanter både i styret og i ulike faggrupper, og er også ansvarlig for å koordinere bransjens økonomiske bidrag. Spredning av forskningsresultater på Energi Norges kurs og konferanser skal videre bidra til å sikre senterets gjennomslagskraft.

HydroCen har et budsjett på nærmere 400 millioner kroner over senterets levetid på inntil åtte år. Halvparten av midlene kommer fra Forskningsrådet, 25 prosent fra senterets brukerpartnere innen næringsliv og forvaltning og 25 prosent fra forskningspartnerne.

Se HydroCens introduksjonvideo

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: