Energi Norge

Innhold

Presenterer forskning om kraft- og varmesamspill

Nyhet, Energibruk og klima

Publisert

Bebyggelse sett fra luften

Flexelterm-prosjektet undersøker samspillet mellom kraft og varme i det nordiske systemet. Her et bilde av Stavanger sett fra luften. Foto: Espen Schiager/Lyse

Over fire år har forskere ved NMBU – i tett samarbeid med kraftnæringen – studert hvordan et tettere samspill mellom kraft og varme kan påvirke kraftoverskudd, lagring av energi og lønnsomhet i det nordiske systemet. Nå presenteres resultatene.

Forskningsprosjektet Flexelterm viser hvordan fleksibiliteten i oppvarmingssektoren kan utnyttes til det beste for både kraft- og varmebransjen.

– I en tid med stadig økende uregulert kraft i Norden, kan økt bruk av elkjeler i fjernvarmeproduksjon i overskuddsperioder gi økt mulighet til å balansere etterspørselen etter kraft. Termiske lagre for energi er dessuten både rimeligere og mer effektive enn batterier slik teknologien er i dag, sier rådgiver Solgun Furnes i Energi Norge.

Et optimalt samspill avhenger riktignok av at man får rammebetingelser som tilrettelegger for dette, understreker hun.

– Særlig er tariffstrukturen viktig for fleksibel bruk av strøm i fjernvarmeproduksjon, sier Furnes.

Frokostseminar

Resultatene fra forskningsprosjektet – som har vært finansiert av Norges Forskningsråd og majoriteten av landets energiselskaper med fjernvarmeproduksjon – legges frem på et frokostseminar i Næringslivets Hus 12. juni.

– Dette har vært et veldig spennende prosjekt, så vi gleder oss til å presentere resultatene og diskutere konsekvensene av dem, avslutter Furnes.

Energi Norge er eier av Flexelterm-prosjektet, mens Universitetet for Miljø og Biovitenskap på Ås er hovedpartner på forskning og utvikling. I tillegg er Aalborg Universitet og DTU Risø i Danmark og Linkøpings Universitet i Sverige med på samarbeidssiden.

Prosjektet omfatter i tillegg mange, sentrale aktører i energisektoren som bidrar med egeninnsats og finansiell støtte til prosjektet. Dessuten bidrar Enova, NVE og UMB med egeninnsats, mens Olje- og energidepartementet er observatør.

Seminaret er gratis og åpent for alle.

  1. 12. juni 2017

   Næringslivets Hus, Majorstuen, Oslo

   Frokostseminar samspill el og varme –ny forskning

   Energisystemet styrkes gjennom smart samspill mellom kraft og termisk energi

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne.