Lønnsoppgjøret utsatt grunnet koronaviruset

Nyhet, Arbeidsrett og lønn, HMS

Publisert

Bilde av to menn foran et møterbord med mennesker rundt

Lønnsoppgjøret mellom EL og IT Forbundet og Energi Norge utsettes til september. Forhandlingslederne Bjørn Fornes fra EL og IT Forbundet (t.v.) og Ståle Borgersen fra Energi Norge fra oppgjøret i 2016.

Fellesforbundet og Norsk Industri besluttet før helgen å utsette årets lønnsoppgjør i frontfaget. Det betyr at revisjonen av Energioverenskomsten mellom EL og IT Forbundet og Energi Norge flyttes til høsten.

Årsaken til at lønnsoppgjøret utsettes er de alvorlige konsekvensene spredningen av koronaviruset har på det norske samfunnet. Norsk Industri og Fellesforbundet er derfor enige om å gjenoppta forhandlingene mandag 3. august.

Dette får betydning for alle de andre tariffoppgjørene dette året, inkludert Energioverenskomsten mellom Energi Norge og EL og IT Forbundet.

– Den konkurranseutsatte delen av industrien setter rammene for de andre oppgjørene, som gjennomføres forløpende etter frontfaget. Vi har derfor blitt enige med EL og IT Forbundet om å gjennomføre vårt oppgjør i september, sier direktør for arbeidsliv Ståle Borgersen i Energi Norge.

Utsettelsen av lønnsoppgjøret betyr at dagens tariffavtaler fortsatt gjelder. Det betyr igjen at de lokale forhandlingene heller ikke kan starte. 

Energi Norge og EL og IT Forbundet vil komme tilbake med mer informasjon om årets lønnsoppgjør.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: