Krisehjelp til bedrifter med omsetningsfall

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (Høyre). Bildet tatt under Fjernvarmedagene 2014 på Fornebu.

Regjeringen foreslår at foretak som har minst 30 prosent omsetningsfall som følge av virusutbruddet, får kompensasjon fra staten. Foto: Jacob Lund - stock.adobe.com

Regjeringen presenterte torsdag detaljene i ordningen som skal hjelpe bedrifter med å dekke faste kostnader, som for eksempel strømregningen. En god og treffsikker løsning, mener Energi Norge.

Mange bedrifter har mistet store deler av omsetningen på grunn av smitteverntiltak. Til tross for permitteringer og andre midlertidige sparetiltak, vil det fortsatt være faste utgifter som må betales for å sikre at bedriften og arbeidsplassene kan leve videre når vi kommer oss gjennom krisen.

Regjeringen foreslår at foretak som har minst 30 prosent omsetningsfall som følge av virusutbruddet, får kompensasjon fra staten. Kompensasjonen vil avhenge av hvor mye omsetningen har falt, størrelsen på foretakets uunngåelige faste kostnader og om foretaket er pålagt å stenge av staten.

– Vi mener ordningen vil løse en stor del av de akutte betalingsproblemene for mange bedrifter. Den vil gjelde de fleste næringer, også entreprenører. Dette vil forhåpentligvis bety at problemene heller ikke forplanter seg videre til energiselskapene, og at vi klarer å opprettholde strøm- og varmeforsyning for kundene våre, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge.

Energi Norge har tidligere sendt et brev til finansminister Jan Tore Sanner med flere forslag, blant annet et ønske om en statlig garantiordning for å sikre fortsatt strøm- og varmeforsyning til kundene.

– Vi tror at det tiltaket som nå er etablert kan dekke behovet på tvers av bransjer og sektorer, og slik sett være mer effektivt og mindre byråkratisk. Om ordningen likevel ikke strekker til, får vi komme tilbake til de forslagene vi har spilt inn til regjeringen, sier Kroepelien.

Han understreker at selskapene alltid strekker seg langt for å hjelpe kunder med betalingsproblemer, enten gjennom utsettelse eller oppdeling av faktura. Men i den nåværende situasjonen hvor mange bedrifter opplever full inntektsstopp, vil ikke dette være tilstrekkelig.

NHO har jobbet tett med regjeringen og de andre organisasjonene i nærings- og arbeidslivet om detaljene i kompensasjonsordningen.

– Om det er nok, er for tidlig å si, men vi må følge med dag for dag. NHO har det samme målet nå som for en uke siden, da prinsippene ble lansert: Ingen sunne bedrifter skal gå over ende på grunn av denne krisen, sier administrerende direktør Ole Erik Almlid i NHO.

NHO: Spørsmål og svar om kompensasjon til foretak for tapt omsetning

Temaside: Koronaviruset

Her finner du relevant informasjon, råd til arbeidsgivere og nyheter knyttet til koronaviruset.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: