Utenlandsk personell kan hentes til kritisk arbeid

Skifte av linje mellom Vagle og Kalberg

I revidert rundskriv fra Justis- og beredskapsdepartementet unntas utenlandsk personell til kritisk arbeid fra innreiseforbud. Foto: Shutterstock

Justis- og beredskapsdepartementet unntar utenlandsk personell til kritisk arbeid fra innreiseforbud. Disse kan også unntas karanteneplikten så lenge de er strengt nødvendig for å kunne opprettholde forsvarlig drift.

Ifølge en undersøkelse fra 20. mars hadde hele 60 prosent av Energi Norges medlemsbedrifter byggeprosjekter som ble forsinket av smitteverntiltak. Den nest viktigste årsaken var at utenlandsk arbeidskraft ble forhindret fra å komme til Norge. Nå har regjeringen lettet på restriksjonene.

Revidert rundskriv

Det må i hvert tilfelle gjøres en vurdering, og det er virksomhetsledelsen som vurderer bruk av unntaket. Det kommer frem i revidert rundskriv av 30. mars 2020.

Den såkalte bortvisningsforskriften regulerer innreiseretten, men unntar ikke personell fra karantenebestemmelsene. Derimot gir Covid-19 forskriften unntak fra karantenebestemmelsene for personer som er strengt nødvendige for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner.

– Bortvisningsforskriften og Covid-19 forskriften har forskjellig ordlyd, slik at det alltid må foretas en vurdering av hvem som kommer inn i landet etter bortvisningsforskriften, og som samtidig vil være unntatt plikt til karantene, sier direktør for arbeidsliv Ståle Borgersen i Energi Norge.

Han minner samtidig om at kravet er «strengt nødvendig for å kunne opprettholde forsvarlig drift (...)».

– Virksomhetsledelsen skal vurdere bruk av unntaket og dersom man er i tvil skal departementet konsulteres, sier Borgersen.

Unngå nærkontakt

Personer som er omfattet av unntaket skal så langt som mulig unngå nærkontakt med andre personer. Med nærkontakt menes i denne sammenhengen kontakt med andre personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter, eller direkte fysisk kontakt.

Et praktisk eksempel er montørene av solcellepaneler som reiste til oppdrag i egen bobil. I bobilen hadde de mat og andre forsyninger for oppdragets varighet slik at de langt på vei unngikk nærkontakt med andre personer.

Forskrift om smitteverntiltak mv. (covid-19 forskriften)

Justis og beredskapsdepartementets reviderte rundskriv (av 30.03.20).

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: