Utvidet barnehagetilbud  vedvarer

Nyhet, Arbeidsrett og lønn

Publisert

En mann tørker opp en tallerken mens et barn spiser og et barn leker. Foto

Behovet for barnehagetilbudet for foreldre med samfunnskritiske roller går foran barnehagens behov for begrenset åpningstid, skriver Kunnskapsdepartementet. Foto: Jacob Lund - stock.adobe.com

Barn av samfunnskritisk personell skal fortsatt ha det samme tilbudet som før barnehagene åpnet for alle, selv om åpningstidene er redusert, ifølge Kunnskapsdepartementet.

Etter flere uker med stengte barnehager har regjeringen nå latt flere av dem åpne igjen, men med reduserte åpningstider. Det har samtidig vært utydelig om reduserte åpningstider også gjelder for barn som har foresatte med samfunnskritiske funksjoner.

I et informasjonsskriv som Energi Norge har fått tilsendt er Kunnskapsdepartementet tydelig på at disse barna skal ha samme tilbud som de hadde før barnehagene ble åpnet opp for alle. Tilbudet gjelder barn som har minst én foresatt i samfunnskritisk funksjon.

Kunnskapsdepartementet skriver følgende: Hvis den reduserte åpningstiden i barnehagen gjør at formålet med unntaket i covid-19-forskriften ikke oppnås, skal barnehagene tilby barnet opphold utover den åpningstiden de har lagt opp til. Retten til plass og formålet om å sikre barnepass for foreldre i samfunnskritiske funksjoner vil gå foran beslutninger om redusert åpningstid.

– Dette betyr at foresatte med samfunnskritisk funksjon, slik som kraftforsyning, fortsatt skal ha det samme tilbudet som før barnehagene ble åpnet for alle. Det gjelder også i barnehager som nå har redusert åpningstid for de andre barna, sier direktør for arbeidsliv Ståle Borgersen i Energi Norge.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: