Lokale særavtaler

En bedrift kan ha lokale tariffavtaler som utfyller overenskomstene, dette er en særavtale.

En særavtale er en avtale som er inngått mellom en bedrift og den lokale fagforeningen ved bedriften. Det en forutsetning at det er gjort gjeldende en tariffavtale ved bedriften. En slik avtale kan være NITO – overenskomsten. I den overenskomsten finner vi følgende bestemmelse i § 4-1 – Lokale særavtaler "Overenskomsten er en rammeavtale. Det er partenes intensjon at Overenskomsten utfylles ved bruk av særavtaler, Etter krav fra én av de lokale parter, skal det drøftes om og i hvilken utstrekning det skal opprettes særavtale." Tilsvarene finner man i de øvrige tariffavtalene på energisektoren.

Mer informasjon om reglene knyttet til etablering, varighet og oppsigelse finner man i de ulike Hovedavtalen. Hvilke bestemmelser om lønns- og arbeidsvilkår som skal inn i en særavtale er opp til de lokale parter å finne ut av. Men bedriften bør tenke igjennom om noen områder bør ligge under administrative bestemmelser, slik at retten til å endre raskt ligger hos bedriften.

En særavtale må følge prosessen
  1. Først forhandle
  2. Konkludere om en eventuell uenighet
  3. Gi en oppsigelse

Det er viktig at bedriften setter seg godt inn i Hovedavtalenes varighet og oppsigelsesregler før man inngår en særavtale. Ta aller helst kontakt med Energi Norge for å få ytterligere fordypning. Skal en særavtale revideres må en alltid forhandle om endringer, en kan ikke hoppe rett til oppsigelse av avtalen!

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: