Energi Norge

Innhold

Elektrifisering av transport

Fagartikkel, Energibruk og klima

Publisert

Bilde av en elbil med reklame for Lyse

Foto: Andreas Kleiberg / Lyse

Transportsektoren står for rundt 30 prosent av alle CO2-utslipp i Norge og omfattes ikke av EUs kvotehandelssystem. Det blir derfor helt nødvendig å gjennomføre betydelige tiltak innenfor denne sektoren for å redusere klimagassutslippene i Norge.

Stortinget vedtok 25. mars 2015 at Norge skal redusere sine utslipp med minst 40 prosent i 2030 i forhold til utslippene i 1990. Transportsektoren står for ca 30 prosent av alle CO2-utslipp i Norge og transportsektoren omfattes ikke av EUs kvotehandelssystem. Det blir derfor helt nødvendig å gjennomføre betydelige tiltak i transportsektoren for å redusere klimagassutslippene i Norge.

Elektrifisering fører til økt energieffektivisering

Elektrifisering er antakelig den mest effektive måten å redusere klimagassutslippene fra transport. Når man elektrifiserer transport bidrar man samtidig til en betydelig energieffektivisering og til at fornybar energis andel av vår samlede energibruk øker.

Gjennom offensiv politikk har Norge en høy andel el-biler. Energinæringen bidrar med utvikling av et nett for hurtiglading av elbiler. Det pågår samtidig en kontinuerlig forsterkning av ledningsnettet som gjør det mulig å lade den økende elbilparken. Elektriske busser er i ferd med å introduseres i vanlig trafikk og de første lastebilene på elektrisitet ruller på veiene.

Les mer om hvorfor elektrifisering av transport er et riktig klimatiltak her:

Nok strøm til transportsektoren

Norge har nok strøm til å elektrifisere transportsektoren. Det er beregnet at full elektrifisering av personbilflåten i Norge vil kreve mellom 5 og 7 milliarder kWh strøm (TWh). Norges årlige produksjon av strøm tilsvarer ca 130 TWh og det nylig vedtatte vindkraftverket på Fosen i Trøndelag vil alene levere ca 3,4 TWh når det er ferdig bygget i 2020.

Stortinget vedtok i forbindelse med budsjettbehandlingen høsten 2014 følgende anmodningsvedtak:

Anmodningsvedtak fra Stortinget

Stortinget ber regjeringen sørge for at alle kommende fergeanbud har krav til nullutslippsteknologi (og lavutslippsteknologi) når teknologien tilsier dette.

Vedtatt høsten 2014

Dette ble fulgt opp i regjeringens maritime strategi som vil bidra til økt bruk av elektrisitet i skip. Dette arbeidet følges også opp i Grønt Kystfartsprogram som ledes av DNV-GL. Også innen fergetrafikken bidrar elektrisitet til økt energieffektivitet. Eksempelvis bruker den elektriske bilfergen Ampere som trafikkerer Sognefjorden ca 170 kWh på sin tur over fjorden, mens en dieseldrevet ferge ville brukt drivstoff tilsvarende ca 400 kWh. En oversikt som viser behov for forsterkninger av strømnettet for å elektrifisere 52 bil fergestrekninger i Norge finner du i rapporten under:

  1. Elektrifisering av bilferger i Norge

    Les Energi Norges rapport som viser hva det vil koste å fremskaffe nødvendig elekstrisk kapasitet for å kunne lade bilferger den korte tiden de ligger til kai.

Elektrifisering viktig for utslippsfri hydrogen

Hydrogen er også et utslippsfritt drivstoff og det pågår mye arbeid for å kommersialisere hydrogenløsninger for transport. Biler med hydrogendrift er i produksjon, tog med hydrogen drift skal leveres i Tyskland fra 2020 og prøvedrift med hydrogenbusser pågår. For å få en utslippsfri verdikjede for hydrogen er det sannsynlig at hydrogen kommer til å bli produsert ved hjelp av vannelektrolyse der man bruker elektrisitet til å spalte vann i hydrogen og oksygen. Selskapet NEL-Hydrogen har planer om å bygge et nett av hydrogenfyllestasjoner i Norge, den første vil komme på Kjørbo i Bærum – med støtte fra Enova.

Her finner du flere nyttige lenker om elektrifisering av transport 

 

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: