Energi Norge

Innhold

Elektrisitet for økt verdiskaping

Fagartikkel, Energibruk og klima

Publisert

Bilde av industriområde

Karmøy Metallverk Foto: Norsk Hydro ASA

Norsk vannkraft har lagt grunnlaget for en verdensledende kraftintensiv industri innen aluminium, treforedling, ferrolegeringer og silisium. Tilgang til strøm fra fornybare kilder til konkurransedyktige priser kan også framover gi grunnlag for etablering av kraftintensive virksomheter i Norge.

Store datasentre håndterer de store datamengdene som kommer som resultat av den stadig økende digitaliseringen av samfunnet. Kraftforbruket i slike sentre er stort og forbruket av strøm i slike sentre overstiger globalt allerede det samlede forbruket av strøm i Tyskland. Med rapporten "Locations for Data center enterprises in Norway" bidrar energibransjen til økt kunnskap for utenlandske investorer om det norske kraftmarkedet og med økt kunnskap for aktører i Norge som ønsker å utvikle steder der det kan egne seg for etablering av store datasentre.

Les mer om hvordan flere datasentre kan gi økt verdiskaping i Norge

Hydros satsing på ny aluminumteknologi på Karmøy er et eksempel på hvordan elektrisitet kan øke verdiskapingen. Elkems fortsatte satsing på solcellesilisum et annet eksempel. Framover kan også andre bransjer se til Norge som et gunstig sted for etablering av kraftintensiv virksomhet.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: