Energi Norge

Innhold

Energimerking av bygninger

Fagartikkel, Energibruk og klima

Publisert

Bilde av et omriss av et hus med energimerking

Energimerking av bygninger skal bidra til økt informasjon om byggets energibruk og mulighetene for å redusere energibruken i bygninger.

Energimerkeordningen som administreres av Enova er obligatorisk for alle nybygg og for alle som skal selge eller leie ut boliger eller yrkesbygg. Det eksisterer også flere frivillige merkeordninger som til dels går langt videre enn bare å vurdere energibruken – et eksempel på dette er Breeam-Nor.

Ordningene har fått betydelig gjennomslag og mulighetene for å få god energikarakter påvirker i en del situasjoner utbyggeres investeringer.

Felles for ordningene er at merket lages for energi levert til bygget. Det innebærer at om man har lokal produksjon av energi på bygget i form av varmepumper eller solenergi, får man bedre energikarakter enn om man kjøper energi fra strømnettet eller fra et fjernvarmenett. Energimerket gir derfor insentiver til å investere i lokal energiproduksjon selv om det er tilgjengelig energi fra strøm og fjernvarmenett. Dette er uheldig og Energi Norge har lenge arbeidet for at energimerket bør gi informasjon om selve bygningskroppen, eller netto energi, noe som ligger til grunn for kravene i byggeforskriftene – TEK 10. Gjennom det vil utbygger kunne vurdere alternativer for energiforsyning uavhengig av energimerket og står friere til å velge om man vil ha energiproduksjon på bygget eller hente rene energibærere fra strømnettet eller fjernvarmenettet der det er tilgjengelig.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: