Energi Norge

Innhold

Utslippsfaktorer for elektrisitet og fjernvarme

Fagartikkel, Energibruk og klima

Publisert

Bilde av en fjernvarmesentral og en mann

Trehørningen Enerigisentral i Hamar. Foto: Eidsiva Energi

Klimagassutslipp kommer fra produksjon av materialer og fra bruk av energi. Det er betydelige diskusjoner rundt hvilke utslippsfaktorer man skal bruke når man skal regne på klimagassutslipp fra bruk av elektrisitet og fjernvarme.

Mange bedrifter lager klimagassregnskap for sin virksomhet. Det eksisterer ingen fasit på hvilke utslippsfaktorer man skal bruke når man regner på klimagassutslipp, og i mangel av nasjonale eller internasjonale retningslinjer etablerer forskjellige miljøer sine egne utslippsfaktorer for elektrisitet fra kraftsystemet og for fjernvarme.

Noen velger en utslippsfaktor som viser gjennomsnitt av utslipp fra kraftsektoren i Europa, noen velger gjennomsnitt for Norden, noen en blanding som tar hensyn til økt innslag av fornybar energi i Norge og noen en faktor som er basert på ren norsk kraftproduksjon. I tillegg mener enkelte at systemet med opprinnelsesgarantier påvirker utslippsfaktoren for elektrisitet. På NVEs nettsider finner man en varedeklarasjon for strøm som viser fysisk produksjon i Norge og som også viser sammensetningen av den kraften man kjøper om man ikke kjøper opprinnelsesgarantier.

Utslippsfri energibærer

Elektrisitet er en utslippsfri energibærer. CO2-utslippene fra kraftsektoren i Europa, inklusive Norge, er regulert gjennom EUs kvotehandelssystem – EU emissions trading system (ETS). Det innebærer at økt bruk av elektrisitet ikke fører til økte utslipp av CO2, bare økte priser på CO2 og derigjennom økte priser på elektrisitet slik at det blir lønnsomt å gjennomføre tiltak som reduserer utslippene av CO2.

Dette innebærer at når en bedrift eller enkeltperson skal ta en beslutning om valg av energiløsning, så er det konsekvensene for energisystemet som er viktg mht utslipp av klimagasser. Når man velger elektrisitet så vil ikke det medføre økte utslipp av CO2 – fordi utslippene er regulert på produsentleddet gjennom ETS.

Regnskapene har begrenset verdi

Dersom man skal lage et regnskap for hvor mye CO2 virksomheten man driver bidro til foregående år, kan man velge et gjennomsnitt av utslipp fra produksjon av elektrisitet. Slike regnskap har imidlertid begrenset verdi fordi det ikke gir noe informasjon som er relevant for beslutninger fordi de ser bakover, og dermed ikke tar hensyn til konsekvensene av beslutninger i virksomheten. Slike regnskap kan gi feil informasjon om hva som er riktige tiltak.

Et regnskap der man har brukt høye utslippsfaktorer for elektrisitet kan for eksempel vise at om man går over fra elektrisitet til naturgass, så går utslippene ned, men det blir ikke riktig. Lokal bruk av fossil energi må minimeres fordi vi ikke har teknologi som kan fange og lagre CO2 i små anlegg. Elektrisitet derimot kan lages fra mange kilder og CO2-utslippene fra produksjonen av elektrisitet er som nevnt over regulert.

For mer informasjon og viktige dokumenter om elektrisitet og klima:

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: