Energi Norge

Innhold

Grønn vekst

Energibruk og klima

Publisert

Økt verdiskaping i Norge må skje uten økte utslipp av klimagasser. Med et kraftsystem nær 100 prosent basert på fornybare kilder er Norge bedre rustet enn de fleste andre land til å klare en slik omstilling.

For å sikre grønn vekst har Energi Norge utviklet fem prinsipper som må ligge til grunn når man skal vurdere om nye aktiviteter bidrar til at vi når klimamålene – vi har kalt prinsippene "En grønn tråd". Enovas virkemidler må bidra til realisering av grønn vekst og virkemidler og rammer innenfor energieffektivisering må ses i et helhetlig energiperspektiv. På disse sidene finner du våre synspunkter på disse forholdene.

Energi Norge og fornybarnæringen ønsker hele Norge en fantastisk sommer ved å dele vår visjon om et fullelektrifisert samfunn innen 2050.

 1. Fagartikkel, Energibruk og klima

  Grønn vekst

  Grønn vekst er regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft, og skal se på hva som må til for den grønne omstillingen fram mot et lavutslippssamfunn.

 2. Fagartikkel, Energibruk og klima

  Energieffektivisering

  Energieffektivisering er en viktig del av energipolitikken fordi enhver produksjon av energi medfører kostnader – også for miljøet.

 3. Energibruk og klima

  Enova

  Enova skal bidra til reduserte klimagassutslipp og styrket forsyningssikkerhet for energi, samt teknologiutvikling som på lengre sikt også bidrar til reduserte klimagassutslipp.