Energi Norge

Innhold

Energieffektivisering

Fagartikkel, Energibruk og klima

Publisert

Bilde av energimerking

Energieffektivisering er en viktig del av energipolitikken fordi enhver produksjon av energi medfører kostnader – også for miljøet.

Ideelt sett skal den som bruker energi gjennomføre tiltak for å effektivisere sin bruk av energi så lenge kostnadene for dette er lavere enn kostnadene ved å frembringe ny energi. Det er mange grunner til at virkeligheten skiller seg fra dette:

  • Gjennom byggeforskriftene sikrer staten et minimum av energieffektivitet i nye og ved rehabilitering av eksisterende bygg.
  • Gjennom krav til maksimale utslipp av klimagasser fra nye biler stiller man indirekte krav om energieffektivitet i biler.
  • Gjennom Enova har staten etablert et virkemiddelapparat som kan støtte økt energieffektivitet på de fleste områder i samfunnet.

Gjennom EU-direktiver stilles det krav til energieffektivitet i en rekke produkter som omsettes i det europeiske markedet – utfasing av tradisjonelle lyspærer er et eksempel på det. EUs direktiver for bygninger og energieffektivisering er ikke implementert i Norge, men det pågår vurderinger av eventuell innføring i norsk lov.

Fornybarnæringe gjennomfører løpende energieffektivisering gjennom modernisering av kraftproduksjonen og ledningsnettet fram til forbruker.

Politikk for energieffektivisering er komplisert – en gjennomgang av utfordringer og forslag til politikkutvikling på området ligger i en rapport som Thema Consulting Group har gjort for Energi Norge i forbindelse med Energimeldingen 2016.