Energi Norge

Innhold

Enova

Energibruk og klima

Publisert

Bilde av en kongel på barnåler og trær i bakgrunnen

Foto: Camilla M. Granheim / Energi Norge

Enova skal bidra til reduserte klimagassutslipp og styrket forsyningssikkerhet for energi, samt teknologiutvikling som på lengre sikt også bidrar til reduserte klimagassutslipp.

Enova SF er eid av Olje- og energidepartementet (OED) og forvalter midler fra Energifondet, som er opprettet av og hører under OED. Enova skal bidra til reduserte klimagassutslipp og styrket forsyningssikkerhet for energi  og bidra til utvikling av energi- og klimateknologi. Dette gjøres hovedsakelig gjennom økonomisk støtte og rådgivning.

Energifondet finansieres gjennom et påslag på nettleien på 1 øre/kWh og ved at Energifondet tilføres avkastningen fra "Fondet for klima, fornybar energi og energiomlegging".  Virksomheten skal styrke forsyningssikkerheten og redusere utslippene av klimagasser. 

I avtalen mellom Olje- og energidepartementet (OED) og Enova for perioden 2017–2020 er formålet utdypet slik:

Enova skal fremme: 

  1. Reduserte klimagassutslipp som bidrar til å oppfylle Norges klimaforpliktelse for 2030. 
  2. Økt innovasjon innen energi- og klimateknologi tilpasset omstillingen til lavutslippssamfunnet.
  3. Styrket forsyningssikkerhet gjennom fleksibel og effektiv effekt- og energibruk.

Enova skal etablere virkemidler med sikte på å oppnå varige markedsendringer. Energieffektive og klimaeffektive løsninger bør på sikt bli foretrukket uten støtte.

Aktiviteten kan rettes inn mot alle sektorer. 

• Energi Norges syn på mandatet for Enova som virkemiddel i energi- og klimapolitikken finner du her:

• Energi Norge ga sammen med flere andre aktører innspill til framtidige oppgaver for Enova i et innspillsmøte 15.6.2015:

• Energi Norge ga i et brev til Olje- og energidepartementet sendt 5.mai 2015 kommentarer bl.a om Enovas framtidige rolle. Brevet finner du her:

  1. Brev til Olje- og energidepartementet

    Les Energi Norge sitt brev til Olje- og energidepartementet om Enovas framtidige rolle. (mai 2015)

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: