Energi Norge

Innhold

Grønn vekst

Fagartikkel, Energibruk og klima

Publisert

Bilde av Idar Kreutzer, Erna Solberg, Tine Sundtoft og Connie Hedegaard

Statsminister Erna Solberg og klima- og miljøminister Tine Sundtoft presenterte regjeringens nye ekspertutvalg for grønn konkurransekraft: Connie Hedegaard og Idar Kreutzer. Foto: Statsministerens kontor

Grønn vekst er regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft, og skal se på hva som må til for den grønne omstillingen fram mot et lavutslippssamfunn.

Regjeringen har opprettet et ekspertutvalg for grønn konkurransekraft bestående av Idar Kreutzer og Connie Hedegaard.

Utvalget skal innen oktober 2016 besvare følgende hovedspørsmål:

 • Rammebetingelser: Hvilke er de viktigste globale og regionale endringsprosesser som utgjør drivkrefter og hindringer for den grønne omstillingen fram mot lavutslippssamfunnet?
 • Konsekvenser: Hvilke utfordringer og muligheter reiser disse endringene for norsk næringsliv? Hvilke samfunnsområder og sektorer vil bli sterkest berørt?
 • Konkurransefortrinn: Hvor har Norge best forutsetninger og hva er våre største utfordringer i møtet med disse endringsprosessene?
 • Prioriteringer: Hva bør være de overordnede prioriteringer og tiltak for å utvikle innovasjon og grønn konkurransekraft for Norge.

Les mer om ekspertutvalget her: 

Nyheter om grønn vekst:

 1. Nyhet, Energibruk og klima

  Vannkraften gir Norge konkurransekraft

  Energi Norge avleverte i desember sitt innspill til hvordan det kan legges bedre til rette for grønn vekst i Norge. Innspillet legger vekt på at Norge må utnytte sin rikelige tilgang på ren, fornybar og regulerbar vannkraft til å erstatte fossil energi.

 2. Nyhet, Energibruk og klima

  Syv millioner til landstrøm

  Enova bevilger syv millioner kroner til 18 ulike forprosjekter for landstrømprosjekter i norske havner. Flere av Energi Norges medlemmer får støtte til sine prosjekter.