Energi Norge

Innhold

Norge som verdens første fullelektrifiserte samfunn i 2050

Opplyst mototvei

Fornybarnæringen ønsker å bidra til at Norge kan ta en global lederposisjon som det første fullelektrifiserte samfunnet i verden innen 2050. Foto: Jamie Street

Fornybarnæringen har oppsummert sine mål og visjoner for 2050 i et nytt veikart som vil fungere som innspill til regjeringens kommende strategi for grønn konkurransekraft.

  1. Veikart for grønn vekst i norsk fornybarnæring mot 2050

    Norge kan bli verdens første fullelektrifiserte samfunn. Det er budskapet i fornybarnæringens veikart for grønn vekst mot 2050 som er et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for grønn konkurransekraft.

Regjeringen skal høsten 2017 legge frem en strategi for grønn konkurransekraft på bakgrunn av rapporten fra ekspertutvalget ledet av Connie Hedegaard og Idar Kreutzer fra oktober 2016.

Energi Norge har i den forbindelse laget et nytt veikart som oppsummerer fornybarnæringens visjoner og mål, samt virkemidler og tiltak for å nå disse målene.

Vår visjon er at næringens verdiskaping i et velfungerende marked kan dobles fra i dag til 2050.

Sigrid Hjørnegård, Energi Norge

Målene for grønn vekst i norsk fornybarnæring er:

  • Næringen skal legge til rette for at norske og europeiske mål om 40 prosent klimagassreduksjoner i 2030, og 80-95 prosent innen 2050, nås.

  • Vannkraften skal levere verdens mest effektive, klimavennlige og fleksible fornybare kraftproduksjon.

  • Norge skal ta en global lederposisjon som det første fullelektrifiserte samfunnet i verden innen 2050.

  • Norsk fornybarnæring skal levere innovative og attraktive tjenester til sine kunder.

Fornybarnæringen har store vekstmuligheter dersom klima- og energipolitikken legger til rette for det og vi får bedre tilgang til energimarkedene i resten av Europa.

Sigrid Hjørnegård, Energi Norge

 

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: