Energi Norge

Innhold

Klimapolitikk og regulering

Energibruk og klima

Publisert

Mål og virkemidler for reduserte klimagassutslipp berører energisektoren i stor grad. De utformes nasjonalt, regionalt i EU og globalt.

Verdien av vannkraften og andre fornybare energikilder avhenger av en god prising av CO2-utslipp og effektive markeder. I tillegg finnes det mange støtteordninger. Her finner du mer informasjon om disse spørsmålene.

 1. Politisk sak, Energibruk og klima

  EUs klima- og energipolitikk 2030

  Klimagassutslippene i EU skal være redusert med 40 prosent sammenlignet med 1990-nivå i 2030.

 2. Fagartikkel, Energibruk og klima

  Regelverk for klimagassutslipp utenfor ETS

  EU har et mål om redusere klimagassutslippene med 40 prosent fra 1990 – 2030. For å få til dette har de etablert et kvotesystem (ETS) for punktkilder slik som industri og kraftproduksjon.

 3. Studentpraktikant i Brussel

  Er du student og engasjert i europeisk energi- og klimapolitikk, med interesse for fornybar energi og elektrifisering? Liker du å skrive lettleste tekster til nettsider? Da er kanskje du vår nye studentpraktikant på vårt Europakontor i Brussel?

 1. Fagartikkel, Energibruk og klima

  Norske klimamål

  I 2015 sluttet Stortinget seg til regjeringens forslag om å redusere klimagassutslippene med 40 prosent fra innen 2030 – i samarbeid med EU-landene.

 2. Nyhet, Energibruk og klima , Skatt og økonomi

  Bredt opprop for satsing på norsk vannkraft

  Et utdatert skattesystem står i veien for modernisering av norske vannkraftverk. Det er hovedbudskapet i et felles opprop fra over 20 organisasjoner, med NHO og LO i spissen.