Energi Norge

Innhold

Klimapolitikk og regulering

Mål og virkemidler for reduserte klimagassutslipp berører energisektoren i stor grad. De utformes nasjonalt, regionalt i EU og globalt.

Verdien av vannkraften og andre fornybare energikilder avhenger av en god prising av CO2-utslipp og effektive markeder. I tillegg finnes det mange støtteordninger. Her finner du mer informasjon om disse spørsmålene.

 1. Fagartikkel, Energibruk og klima

  EUs klimalov presentert

  EU ønsker å lovfeste klimanøytralitet for år 2050. Det blir gjort gjennom et forslag til forordning som nå skal stemmes over i Europaparlamentet og i Rådet.

 2. Politisk sak, Energibruk og klima

  EUs klima- og energipolitikk 2030

  Klimagassutslippene i EU skal være redusert med 40 prosent sammenlignet med 1990-nivå i 2030.

 3. Fagartikkel, Energibruk og klima

  Regelverk for klimagassutslipp utenfor ETS

  EU har et mål om redusere klimagassutslippene med 40 prosent fra 1990 – 2030. For å få til dette har de etablert et kvotesystem (ETS) for punktkilder slik som industri og kraftproduksjon.

 1. Nyhet, Energibruk og klima

  Nullutslippskrav i fjordene bør utvides – ikke utsettes

  Vedtaket om nullutslipp i verdensarvfjordene innen 2026 er viktig for å få fart på utviklingen av grønn skipsfart. En utsettelse av vedtaket vil ha negative konsekvenser for teknologiutvikling og elektrifiseringen av norsk industri, mener Energi Norge.

 2. Nyhet, Energibruk og klima

  Norge kan nå klimamålene sine

  Nye utslippstall fra SSB viser at Norge ligger i rute til å nå klimamålene sine. - Nå må vi få på plass flere tiltak, sier Knut Kroepelien i Energi Norge.