Energi Norge

Innhold

Global klimapolitikk

Fagartikkel, Energibruk og klima

Publisert

Miljødirektoratets film om internasjonale klimaavtaler.

FNs klimakonvensjon (United Nations Framework Convention on Climate Change) ble vedtatt i 1992. Den utgjør rammeverket for internasjonalt klimasamarbeid.

Forhandlingene under konvensjonen styres av årlige partsmøter (COP). På partsmøtene møtes klima- og miljøministre fra landene som har sluttet seg til konvensjonen, og der forhandler de på vegne av sine land.

Paris-avtalen er den første rettslig bindende klimaavtale under klimakonvensjonen med reell global deltakelse fra alle land. Alle land har plikter og rettigheter i den nye avtalen. Alle land skal ha utslippsmål og rapportere på dem.

For mer informasjon om internasjonale klimaforhandlinger se lenkene under:

Våre viktigste politiske saker om global klimapolitikk:

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: