Energi Norge

Innhold

Klimalov

Fagartikkel, Energibruk og klima

Publisert

Bildet av et tre på gresskledd eng

På bakgrunn av erfaringene med en klimalov i Storbritannia fra 2008, som regulerer ansvaret for britiske klimamål og et målstyringssystem, er det planer om å innføre en klimalov også i Norge. Lovforslaget vil sendes på høring i 2016.

Norge har per i dag ingen overordnet klimalov, men klimagassutslipp og klimatilpasning er regulert gjennom en rekke sektorlover, som forurensingsloven, klimakvoteloven og plan- og bygningsloven. Grunnlovens § 112 om retten til et rent miljø regulerer også klima på et overordnet nivå.

På bakgrunn av erfaringene med en klimalov i Storbritannia fra 2008, som regulerer ansvaret for britiske klimamål og et målstyringssystem, og finske og danske lover er det planer om å innføre en slik lov også i Norge. Lovforslaget vil sendes på høring i 2016.

Energi Norge er opptatt av at loven legger til rette for en god målstyringsprosess og at loven ikke undergraver det europeiske kvotesystemet ETS. Klimaloven kan få konsekvenser for hastigheten og omfanget av elektrifisering av nye sektorer i Norge samt for mulighetene til vekst i industrien.

For mer informasjon om norsk klimalov se disse linkene:

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: