Energi Norge

Innhold

Regelverk for klimagassutslipp utenfor ETS

Fagartikkel, Energibruk og klima

Publisert

Bilde av en bil som kjører fort inn i en tunnel

Foto: Enova

EU har et mål om redusere klimagassutslippene med 40 prosent fra 1990 – 2030. For å få til dette har de etablert et kvotesystem (ETS) for punktkilder slik som industri og kraftproduksjon.

Dette regelverket er en del av EØS-avtalen. For utslipp fra utslipp fra transport og bygg har de etablert et regelverk med en innsatsfordeling mellom medlemslandene basert på BNP (effort sharing decision (ESD)). Dette har hittil ikke vært en del av EØS-avtalen og derfor ikke bindende for Norge. Fra 2020 tar imidlertid Norge sikte på å delta også i dette regelverket, og det skal forhandles om en bilateral avtale. Saken gjelder hvordan dette regelverket skal se ut og på hvilke vilkår Norge skal delta. Etter dagens tilnærming vil Norge måtte kutte 40 prosent fra 2005-2030, men med bruk av forskjellige fleksibilitetsmekanismer for å bedre kostnadseffektiviteten.

De norske utslippene befinner seg særlig i transportsektoren hvor elektrifisering er en hovedløsning. Derfor er politikken og regelverket relevant og viktig for fornybarnæringen.

Viktige politiske saker om ETS:

 1. Politisk sak, Energibruk og klima

  EUs kvotehandelssystem

  Energi Norge mener kvotehandelssystemet er det viktigste virkemiddelet for å redusere klimagassutslippene på en kostnadseffektiv måte på tvers av landegrenser.

 2. Politisk sak, Energibruk og klima

  EUs regelverk for ikke-kvotepliktig sektor

  Utslipp fra transport og bygg har et regelverk med en innsatsfordeling mellom medlemslandene basert på BNP (effort sharing decision (ESD)). Fra 2020 tar Norge sikte på å delta i dette regelverket

Viktige nyhetssaker om klimagassutslipp utenfor ETS:

 1. Nyhet, Energibruk og klima

  - La ekstratiltak i kvotesektoren telle

  Energi Norge lanserte denne uken et nytt forslag til klimamekanisme i EU. Forslaget legger til rette for kostnadseffektive klimakutt på en måte som ikke undergraver prisen i kvotemarkedet (ETS).

 2. Nyhet, Fornybar produksjon, Energibruk og klima

  Vindkraft og kabler er viktige klimatiltak

  Det mangler ikke dokumentasjon på at det trengs mer fornybar energi og økt krafthandel over landegrensene for å løse klimaproblemene, skriver Energi Norge og NORWEA i dette innlegget.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: