Energi Norge

Innhold

Ber EU skjerpe utslippsmål

Nyhet, Energibruk og klima

Publisert

Bilde av EU symbol

Foto: EC

Energi Norge går inn for bindende utslippskutt for klimagasser i EU på minst 40 prosent innen 2030 for å nå målet om tilnærmet CO2-fri energibruk i 2050. Dette fremgår av en høringsuttalelse til EUs 'grønnbok' om energi- og klimapolitikk mot 2030.

– Et offensivt utslippsmål er i henhold til anbefalingene i 'En grønn tråd', der vi fremmet forslag om en forpliktende handlingsregel for nedtrapping av CO2-utslippene. Vi håper nå at EU skal la seg inspirere av disse tankene, sier administrerende direktør i Energi Norge, Oluf Ulseth.

Klimaet krever mer fornybar energi

For å nå sine offensive klimamål, trenger man i 2050 et tilnærmet utslippsfritt energisystem.

–  Mer bruk av utslippsfrie energibærere som elektrisitet og et enhetlig, velfungerende kvotehandelssystem, er en premiss for morgendagens fornybarsamfunn. Dessverre gir ikke dagens kvotesystem tilstrekkelige insentiver til å investere i fornybar energi. Dét vil vi endre på, sier Ulseth.

Trenger mer integrert marked

Prisen på CO2-kvoter er i dag svært lav, dels som følge av lavere økonomisk aktivitet, dels som følge av et lappeteppe av nasjonale støtteordninger for fornybar energi som ikke spiller sammen med kvotemarkedet.

En hovedanbefaling i høringsuttalelsen er derfor å bruke EUs kvotehandelssystem (EU ETS) som hovedvirkemiddel i fremtidens klimapolitikk.

– Et velfungerende EU ETS er det beste og mest kostnadseffektive virkemiddelet for å oppnå klimamålene. Det vil i sin tur medføre nødvendige investeringer i energieffektive løsninger og fornybarproduksjon, sier Ulseth.

Samtidig mener Energi Norge det er avgjørende å fortsette arbeidet med å integrere Europas energimarkeder.