Energi Norge

Innhold

EU-mål vil gi grønn omstilling

Nyhet, Energibruk og klima

Publisert

Bilde av jente og eu symboler

Foto: EC

EUs stats- og regjeringssjefer ble natt til fredag enige om en ny klima- og energipakke for 2030, som inkluder en dobling av 2020-målene for klimagassutslipp til minst 40 prosent fra 1990 til 2030. Avklaringen fra EU er viktig for fremtidige investeringer i fornybar energi og utviklingen av de europeiske energimarkedene, mener Energi Norge.

Etter vanskelige forhandlinger ble det også enighet om et bindende mål på EU-nivå for fornybar energi på 27 prosent og et ikke-bindende indikativt mål om 27 prosent energieffektivisering.

– EU signaliserer et høyt ambisjonsnivå for utslippskutt i Europa, og signaliserer samtidig at det er viktig å få de ulike virkemidlene i energi- og klimapolitikken til å henge bedre sammen enn i dag. Det er positivt, og bør legge godt til rette for fortsatt omstilling av det europeiske energisystemet, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge.

En styrking av kvotesystemet gir samtidig tydelige signaler om utviklingen etter 2020, og øker forutsigbarheten for kraftnæringen og andre markedsaktører.

– De europeiske målsettingene vil være avgjørende for norsk energi- og klimapolitikk fremover, både i forhold til norske utslippsmål før klimatoppmøtet i 2015 og regjeringens varslede energimelding, sier Ulseth.

Vedtaket legger også opp til at ordningen med såkalt CO2-kompensasjon kan fortsette også etter 2020, som er et positivt signal for rammebetingelsene for norsk kraftkrevende industri.

EUs energi- og klimapakke