Energi Norge

Innhold

Felles kamp for grønne investeringer

Nyhet, Energibruk og klima

Publisert

Bilde av Mo Industripark

Mo Industripark

Norsk Industri og Energi Norge var torsdag i møte med politisk ledelse i Finansdepartementet for å fremme investeringer i fornybar energi. Bedre avskrivningsregler er nødvendig for å utløse investeringer i Norge – og det haster.

Oluf Ulseth fra Energi Norge og Stein Lier-Hansen fra Norsk Industri ledet delegasjonen, som også besto av representanter for Statkraft, Siemens og Norwea.

– Det er et stort misforhold mellom de politiske ambisjonene om grønn industriell vekst i Norge og de rammevilkårene som gis for fornybarinvesteringer. Over to år etter at det felles elsertifikatmarkedet med Sverige ble innført, ser vi fallende investeringer i ny norsk fornybar kraftproduksjon og lav aktivitet i leverandørindustrien, sier Ulseth.

Fornybarinvesteringene i Sverige ligger skyhøyt over de norske grunnet langt bedre rammebetingelser der. Til tross for at norske strømkunder betaler halvparten av regningen, investeres bare én av fire kroner på norsk side av kjølen. Skal noen av denne ubalansen rettes opp, må regjeringen ta grep allerede i høstens statsbudsjett, krever Energi Norge og Norsk Industri.


Felles forslag

For å ta igjen noe av det svenske forspranget, har kraftnæringen og industrien foreslått ekstraordinære grønne avskrivninger på 40 prosent over de fire første årene for investeringer i sertifikatkraft.

– Ordningen medfører lavere kostnader for forbrukerne gjennom bedre samfunnsmessig utnyttelse av ressursene, samtidig som verdiskapingen i Norge øker. Over tid vil den dessuten bidra positivt til statens skatteinntekter, fordi den utløser større investeringer og aktivitet i fornybarnæringen og leverandørindustrien enn vi risikerer med dagens skjeve konkurranseforhold, understreker Ulseth.