Energi Norge

Innhold

Norsk-svensk fornybarmål oppnåelig

Bilde av løvetann i solskinnet

Forslagene til endringer i elsertifikatordningen ved kontrollstasjonen i 2015 ble presentert av NVE og Energimyndighetene på et seminar på Gardermoen onsdag. Rapportene inneholder grundige analyser og anbefalinger som bidrar til økt forutsigbarhet for kraftnæringen, mener Energi Norge.

– Vi ser at det er mer enn nok prosjekter til å nå målet om 26,4 TWh i 2020. Likevel viser rapportene at tilgang på nett og tidspress med å få prosjektene i drift innen utgangen av sertifikatperioden i 2020, er betydelige risikofaktorer for investeringer i norske prosjekter. Dette kommer i tillegg til de betydelig skattemessige forskjellene mellom de to landene, sier Sigrid Hjørnegård, direktør for fornybar energi, klima og miljø i Energi Norge.

For å få bukt med noe av problemet, viser hun til Energi Norges tidligere forslag om å innføre en overgangsperiode på to år frem til 31. desember 2022 for å ta hensyn til prosjekter som av en eller annen grunn har blitt forsinket.
 

Merkbar justering av kvotekurven

NVE og Energimyndigheten foreslår en betydelig justering av kvotekurven, spesielt på svensk side. I tillegg foreslår de nye prinsipper for kvotejustering som som også skal legges til grunn for kommende kontrollstasjonen.   
– Forslaget om å redusere kvoteoverskuddet som har oppstått i Sverige positivt for elsertifikatmarkedet, sier Hjørnegård, og legger til at det også er viktig å fastlegge prinsipper for kommende justeringer som er forutsigbare fra år til år. 
NVEs rapport gir et tryggere grunnlag for elsertifikatetterspørselen framover.
 
NVE og Energimyndigheten kommer også med anbefalinger om å lovfeste TWh-forpliktelse med regler for hvordan volumet skal regnes om til andeler og en database for elsertifikatberettigede prosjekter i Sverige.   
 
Energi Norge vil nå sette seg grundig inn i det fremlagte materialet og komme med en høringsuttalelse innen fristen 12. mai 2014.