Energi Norge

Innhold

Støtter EUs 2030-forslag

Nyhet, Energibruk og klima

Publisert

Bilde av flere EU flagg

Foto: EC

Energi Norge har i et brev til Europaparlamentet og det greske formannskapet i EU tatt til orde for at EU-Kommisjonens forslag til klima- og energipolitikk mot 2030 vedtas.

Mål og virkemidler fra EU danner rammebetingelser for norsk fornybarnæring som blir avgjørende for veien videre. Det er nå viktig at utslippsreduksjonsmålet på 40 prosent for 2030 ikke svekkes gjennom beslutningsprosessen i Brussel, mener Energi Norge.

– Det er svært positivt at Kommisjonen ønsker ambisiøse mål for utslippskutt i 2030, der EUs kvotehandelssystem (ETS) vil være det viktigste virkemiddelet.  Det økte ambisjonsnivået og satsing på det europeiske kvotemarkedet viser vei mot 2050, og legger til rette for en offensiv og markedsbasert utvikling av fornybar energi som vil kombinere utslippskutt med energiutvikling og verdiskaping, sier administrerende direktør Oluf Ulseth.  

Milepæler nært forestående

EU-kommisjonen foreslo i januar at det vedtas et nytt utslippsreduksjonsmål for 2030 på 40 prosent i forhold til 1990-nivå, og at ETS styrkes i tråd med målet. For øyeblikket gjelder målet om 20 prosent reduksjon i klimagassutslippene i 2020.

Neste milepæl blir miljø- og energiministermøtene neste måned, samt et europeisk toppmøte om energi i slutten av mars. Tyskland – som i utgangspunktet ønsker et mer bindende fornybarmål og fleksibilitet i nasjonale støtteordninger – vil bli et nøkkelland.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: