Energi Norge

Innhold

- Elektrifisering må få større plass i EUs klimastrategi

Nyhet, Energibruk og klima

Publisert

Bilde av Oluf Ulseth

Oluf Ulseth, adm. direktør Energi Norge. Foto: Johnny Syversen

Energi Norge støtter den helhetlige strategien som Europakommisjonen har foreslått for å nå Europas klimamål, sikre forsyningen av energi og bedre konkurranseevnen.

Det fremgår i organisasjonens høringssvar til Olje- og energidepartementet. Som en aktiv støttespiller til effektive markeder, er Energi Norge fornøyd med at fullføring av det indre markedet for energi er førsteprioritet for energiunionen. I tillegg er Energi Norge tilfreds med kvotemarkedets sentrale rolle i Energiunionen for å nå klimamålene på en kostnadseffektiv måte.

Samtidig etterlyser Energi Norge sterkere bruk av elektrifisering som klimavirkemiddel. – Elektrifisering er underkommunisert i EU som løsning på klimautfordringen og som langsiktig svar på å øke utfordringene med energisikkerhet. Elektrifisering svarer på Europas utfordringer både for energisikkerhet og for å redusere klimautslippene. Rollen til elektrisitet i et 2050-perspektiv må fremheves sterkere og legges til grunn i alle beslutninger, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge.

Strategien for en energiunion utgjør EU-kommisjonens arbeidsprogram innen energi og klima i årene fremover. Energiunionens mål er bærekraft, forsyningssikkerhet og konkurransekraft. Den er bygget på fem dimensjoner:

• Energy security, solidarity and trust
• The internal energy market
• Energy efficiency as a contribution to the moderation of energy demand
• Decarbonisation of the economy
• Research, innovation and competitiveness

Det arbeides samtidig med en ny styringsstruktur for energiunionen og for å nå energi- og klimamålene for 2030. Les vårt høringssvar til ny styringsstruktur her.

Strategien vil vedtas av det europeiske Rådet i juni 2015.