Energi Norge

Innhold

– Elbiler er utslippsfrie

Nyhet, Energibruk og klima

Publisert

Bilde av elbil

Foto: Andreas Kleiberg / Lyse

Nettavisen presenterer så mange fossile påstander i kommentaren "Den skitne realiteten bak elbilene" 6. februar, at det krever et tilsvar.

Når vi erstatter forbrenningsmotoren i bilen med en elmotor, så flytter vi utslippene av klimagasser og andre utslipp bort fra bilen. Det er viktig for vi kjenner ikke i dag noen teknologier som kan fange opp CO2 fra bilens forbrenningsmotor. Derimot kjenner vi teknologier som kan produsere strøm uten utslipp av CO2. Derfor er overgangen fra fossilbilen til elbilen viktig.

Så er spørsmålet – hvordan går det så med utslippene fra den kraftproduksjonen som skal til for å forsyne elbilene med strøm?

Det er her journalisten tar helt feil. Det norske og europeiske kraftsystemet er underlagt en felles regulering gjennom EUs kvotehandelssystem. Dette systemet setter et tak for hvor mye kraftprodusentene i Europa kan slippe ut av klimagasser og utslippstaket blir redusert hvert år framover – egentlig med perspektiv helt til 2050. Det eneste som skjer når vi øker etterspørselen etter strøm i markedet, er at prisen på utslippskvoter går opp, det kommer ikke et eneste tonn mer CO2 ut fra den europeiske kraftproduksjonen ut over det som er politisk bestemt med perspektiv til 2050.

Når prisen går opp øker incentivet til å investere i mer fornybar kraft, overgang fra kullkraft til gasskraft, noen land velger å investere i kjernekraft og incentivet til å invester i å fange og lagre CO2 fra gass- og kullkraftverk øker. Økt bruk av strøm stimulerer derfor til investeringer i mer utslippsfri teknologi.

Journalistens argumentasjon har vært vanlig i mange år, men den blir ikke mer riktig av det. Hvis ikke elektrifisering er riktig vei å gå – hvordan vil da Blaker løse klimautfordringene for transport?

Elektrifisering – ikke bare av transportsektoren, men økt elektrifisering av hele samfunnet, er den viktigste veien til å nå klimamålene. Dette ligger også inne i EU sine veikart for lavkarbonsamfunnet mot 2050. Vi må derfor håpe at det vi nå ser med overgang fra fossilbiler til elbiler er begynnelsen på en transportrevolusjon, og glemme fossile argumenter som at elbiler går på kullkraft.

Dag Christensen, næringspolitisk rådgiver, Energi Norge
Les kommentaren i Nettavisen