Energi Norge

Innhold

EU-kommissær på energiunionturné

Nyhet, Energibruk og klima

Publisert

Bilde av Maroš Šefčovič

Energiunionskommissær Maroš Šefčovič Foto: European Parliament

Energiunionskommissær Maros Sefkovic skal før jul i år presentere en rapport som oppsummerer arbeidet med energiunionen. I den forbindelse setter han i disse dager ut på en rundtur til alle medlemslandene, for å finne ut av hva de ønsker å bidra med for å realiserere energiunionens mål.

Energiunionskommissær Maros Sefkovic skal før jul i år presentere en rapport som oppsummerer arbeidet med energiunionen. I den forbindelse setter han i disse dager ut på en rundtur til alle medlemslandene for å finne ut av hva de ønsker å bidra med for å realisere energiunionens mål.

Den nye EU-kommisjonen har utarbeidet et forslag til strategi for en energiunion som vil fungere som deres arbeidsprogram.

– Nasjonale fornybare mål og regionalt samarbeid vil være viktige elementer i samtalene mellom Sefkovic og medlemslandene. Foruten det politiske miljøet, møter han også representanter for selskaper og andre aktører under besøkene. Det er i dag mer enn 100 rapportforpliktelser på områdene som omfattes av unionsprosjektet, og kommisjonen foreslår å samle disse i én stor årlig rapport, sier direktør Snorre Lamark i Energi Norge.

Nytt markedsdesign

Første konkrete forslag i strategien er nytt markedsdesign av elektrisitetssektoren. Høring på markedsdesign kommer i juli eller september i år.

– Det antydes at den vil fokusere på elementene kapasitetsmekanismer, fleksibilitet, etterspørselsrespons, styringsstruktur og kundens rolle. Både engros- og detaljmarkedet vil bli omhandlet og vektlegging av regionalt samarbeid står sentralt, sier Lamark.

Rapporten skal fremlegges i november 2015. Energi Norge arbeider kontinuerlig gjennom Eurelectric for å gi innspill til energiunionsprosjektet.

Visepresident Sefkovic besøker ikke Norge på sin rundreise, men det gjør EUs energikommissær Miguel Arias Cañete. Han er ventet til Oslo 1. juni og foruten samtaler med norske myndigheter vil han også besøke Sima-anleggene i Hardanger og Trollplattformen.