Energi Norge

Innhold

Forskningsmidler til miljøvennlig energi

Bilde av Mona Askmann

Mona Askmann, direktør i Energi Norge. Foto: Johnny Syversen

Bedrifter med forskningsprosjekter innen miljøvennlig energi kan nå søke om midler fra en pott på rundt 170 millioner kroner gjennom Forskningsrådets EnergiX-program. Energi Norge oppfordrer medlemsbedriftene til å benytte seg av muligheten til delfinansiering av sine prosjekter.

EnergiX ønsker å bidra til å etablere gode innovasjonsprosjekter i næringslivet og Forskningsrådet åpner nå for søknader om støtte til prosjekter som starter opp i 2016 og varer i inntil fire år.

– Forskningsrådet anbefaler at bedrifter drøfter sine prosjektidéer med dem på et tidlig tidspunkt og det er derfor på tide å begynne planleggingen for høstens søknader nå. Dersom medlemsbedrifter har prosjektideer som kan være av interesse for flere i energinæringen, bistår vi gjerne i prosessen, sier Mona Askmann, leder for kompetanse og FoU i Energi Norge.

Ingen størrelseskrav Prosjektansvarlig og samarbeidspartnere må finansiere minst halvparten av prosjektkostnadene, mens støtte fra EnergiX-programmet forventes å utgjøre 40 prosent. For små og mellomstore bedrifter kan støtten være opptil 50 prosent dersom forskningsinnholdet anses å være viktig.

– Det er ingen føringer på størrelsen på prosjektene. I forrige utlysningsrunde var gjennomsnittlig støtte 5,5 millioner kroner over prosjektperioden, mens det største prosjektet fikk 13,5 millioner kroner, sier Askmann.

EnergiX er et 10-årig forskningsprogram med oppstart i 2013 som skal gi ny kunnskap som fremmer en langsiktig og bærekraftig omstilling av energisystemet, med mer fornybar energi, energieffektive løsninger, økt integrasjon mot Europa og økt behov for fleksibilitet. Søknadsfrist for 2016 er satt til 2. september.

Energi Norge har god erfaring med forskningsprosjekter og har i dag en portefølje på over 60 millioner kroner per år.

Les mer om EnergiX-programmet