Energi Norge

Innhold

Paris-avtalen styrker fornybar energi

Nyhet, Energibruk og klima

Publisert

bilde av Debatt på frokostmøte

Debatt på frokostmøte om resultatene fra COP 21 i Paris og den nye Paris-avtalen om klima. Foto: Helga Rognstad / Agenda

– Klimaavtalen er i boks, men det er nå jobben starter, understreket administrerende direktør Oluf Ulseth under et frokostmøte om resultatene fra COP 21 og den nye Paris-avtalen om klima tirsdag.

Seminaret i regi av Cicero, Tankesmien Agenda, Naturvernforbundet og Energi Norge startet med en innledning fra forhandlingsleder Aslak Brun, etterfulgt av en debatt om konsekvensene av avtalen. Ulseth la i sitt innlegg vekt på 1,5 grader som en ny del av det nye målet, den nye mekanismen med regelmessig gjennomgang og styrking av nasjonale planer for utslippsreduksjoner.

– Avtalen er et bedre resultat enn vi kunne ventet. Gjennom bred deltakelse fra alle verdens land, og særlig USA og Kina, styrker avtalen rollen til fornybar energi ved å gi trygghet om omstillingen i de globale energimarkedene, uttalte Ulseth.


Muligheter for Norge

Ambisjonsnivået globalt øker ved å rette innsatsen mot et mål om å begrense global gjennomsnittlig temperaturøkning i forhold til førindustriell tid til "godt under" 2 grader med innsats rettet mot 1,5 grader. Gjennom en ny, bindende prosess med femårig revisjon av nasjonale planer for utslippskutt, forutsettes det økt hastighet i utfasingen av fossil energi uten CO2-rensing. Dermed styrker avtalen også fornybar energi.

Ulseth la i debatten også vekt på at Norge – med sin sterke kompetanse og erfaring innenfor fornybar energi, og særlig fra vannkraften – vil kunne få nye muligheter når Paris-avtalen skal følges opp i de enkelte land.