Energi Norge

Innhold

Styrker energisamarbeidet i Europa

Nyhet, Energibruk og klima

Publisert

Bilde av elbiler som kjører ned fra fjellet

Foto: Ståle Frydenlund

EU-kommisjonens arbeid med en europeisk energiunion vil gjøre det lettere for Norge å handle kraft med Europa, samtidig som like konkurransevilkår vil legge til rette for norsk verdiskaping.

Strategien som ble presentert i Brussel onsdag, utgjør EU-kommisjonens arbeidsprogram innen energi- og klima i årene fremover. Økt europeisk energisikkerhet, reduserte klimagassutslipp og en ambisjon om å være verdensledende innen fornybar energi, står sentralt.

– Det er en fordel for norsk verdiskaping med et mer velfungerende kraftmarked å tvers av Europa, der kvotemarkedet skal spille en nøkkelrolle i å redusere klimagassutslipp. Vi oppfatter hovedtonen i denne strategien som svært positiv, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge.

Kommisjonen foreslår å styrke markedet gjennom større grad av felles regler og gjennom å styrke europeiske institusjoner. Strategien varsler ny lovgivning de neste årene innen utformingen av kraftmarkedet, fornybar energi og innen forsyningssikkerhet – både for elektrisitet og gass. 

Elektrifisering av bilparken

EU-kommisjonen ønsker sterk vekst i elektrifisering av transporten – både for å spare energi og redusere klimagassutslipp.

Norge er i verdenstoppen i antall elbiler, samtidig som videre tiltak i transportsektoren er sentralt også i Norge. Vi kan derfor ta en konstruktiv rolle i å forme den elektriske transportfremtiden, mener Energi Norge.

– Vi opplever at elektrisiteten utgjør kjernen i Europas energiunion, med en rekke forslag for økt elektrifisering og et bedre strømmarked. Dette bør bidra til vekst og økte muligheter også for norske aktører, sier Ulseth.

Norge henger fire år etter

EU-kommisjonen varsler sterkere tiltak for at europeiske land må implementere allerede besluttede regler. Norge ligger fire år etter med å ta inn over seg gjeldende europeiske regelverk.

– Norge ligger fire år etter med gjennomføringen av den såkalte tredje energimarkedspakken, og dagens nyheter understreker at dette haster. Når de europeiske institusjonene innen kraft og gass nå får større fullmakter, er det viktig at norske myndigheter kan delta på best mulig måte i disse, sier Ulseth.

Les kommunikasjonen fra EU-kommisjonen