Energi Norge

Innhold

- La ekstratiltak i kvotesektoren telle

Nyhet, Energibruk og klima

Publisert

Bilde av panel debatt

Panelet bestod av: Tom van Ierland fra Europakommisjonen, Femke de Jong fra Carbon Market Watch, Oluf Ulseth og Frans Duijnhower, Nederlands miljø og infrastrukturdepartement. Foto: Eivind Hodne Steen / Energi Norge

Energi Norge lanserte denne uken et nytt forslag til klimamekanisme i EU. Forslaget legger til rette for kostnadseffektive klimakutt på en måte som ikke undergraver prisen i kvotemarkedet (ETS).

Forslaget ble presentert på et Energi Norge-seminar med nærmere 50 deltakere i Brussel denne uken.

- Forpliktelsene for utslippskutt utenfor kvotepliktig sektor i velstående mindre land, som de nordiske, er formidable, og det er allerede åpning for noe bruk av fleksibilitet. Med dette forslaget åpner vi muligheten for finansiering av store enkeltprosjekter også innenfor ETS. I Norge kan det for eksempel være elektrifisering av installasjoner i Nordsjøen, sier administrerende direktør Oluf Ulseth.

EU-kommisjonen kommenterte forslaget sammen med representanter fra det nederlandske formannskapet, miljøorganisasjonen Carbon Market Watch og tenketanken CEPS. Flere av innlederne og andre representanter for medlemslandene var positive til å utvikle et bredere sett av fleksible mekanismer.

Supplerende tiltak

- For at kvotemarkedet skal gi gode investeringssignaler i årene fremover, er det viktigste tiltaket å styrke ETS, og vi håper de pågående prosessene i Europaparlamentet vil bidra til dette. Vi er videre svært opptatte av at tiltak utenfor kvotepliktig sektor legger godt til rette for å redusere fossil energibruk, for eksempel gjennom elektrifisering av transportsektoren. Vårt forslag om fleksibilitet mellom sektorer er derfor ikke i stedet for, men et supplement til disse prosessene, kommenterer Ulseth.

Mer for pengene

Forslaget innebærer at medlemsland som ønsker det skal kunne få godskrevet ytterligere utslippskutt fra konkrete prosjekter i industri og kraftproduksjon når de skal gjøre opp sitt utslippsregnskap utenfor kvotepliktig sektor. Dette gjør at de kan "bytte" de dyreste tiltakene i transport- og byggsektoren med rimeligere tiltak. Et eksempel i Norge er elektrifisering av off-shore installasjoner. Klimanytten blir den samme, og mekanismen bidrar til omstilling av kvotepliktig sektor. Teknisk skjer dette ved en konvertering av ETS-utslippskvoter til ESD-utslippsrettigheter, samtidig som utslippene og kvotene som er allokert til utslippskilden trekkes ut fra ETS. Fordelen med den foreslåtte mekanismen er at den bidrar til at tilleggstiltak i ETS får reell klimaeffekt uten at balansen i kvotemarkedet endres.

Forslaget innebærer en ny bestemmelse i den kommende klimalovgivningen i EU, som forventes bli lagt frem til sommeren.

  1. Better climate mitigation in Europe after 2020

    Read Energy Norway`s document about new flexibility for efficient transition to a low-carbon economy.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: