Energi Norge

Innhold

Hedegaard kritisk til høy vannkraftskatt

Nyhet, Energibruk og klima

Publisert

Bilde av Eivind Heløe og Connie Hedegaard som sitter å snakker sammen

Eivind Heløe, kommunikasjonsdirektør i Energi Norge og Connie Hedegaard, medlem i regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft. Foto: Camilla M. Granheim / Energi Norge

Connie Hedegaard, EUs tidligere klimakommissær og nå medlem av ekspertutvalget for grønn konkurransekraft, gikk hardt ut mot høye fornybarskatter under Vinterkonferansen i København

– I det 21. århundre må det være innlysende at ingen fornybar energikilde skal kunne skattlegges hardere enn fossile energikilder. Det må være et prinsipp vi kan enes om nå etter Paris-avtalen, sa Hedegaard, til applaus fra salen.

Stortinget har de senere årene skjerpet beskatningen av vannkraft i flere omganger. Skattetrykket er opprettholdt til tross for at kraftprisene de senere årene er halvert og den såkalte superprofitten har forduftet.

– Lønnsomheten i vannkraft er redusert med to tredeler på fem år. Dette rammer mulighetene til å gjennomføre nødvendig vedlikehold og oppgraderinger, sa administrerende direktør Oluf Ulseth under sitt innlegg på konferansen fredag.

Connie Hedegaard og Idar Kreutzer fra Finans Norge utgjør ekspertutvalget for grønn konkurransekraft som er oppnevnt av den norske regjeringen. Skattlegging av fornybar energi er noe av det de vil se nærmere på.

– Mange av deres vannkraftanlegg er gamle. Det kreves kapital for å få investeringer på plass. Hvordan kan vi koble lavere skatt med investeringer? Kreutzer og jeg vil gjerne ha innspill om dette, sa Hedegaard til forsamlingen.

Den tidligere EU-toppen la for øvrig stor vekt på de mange positive klimasignalene fra internasjonale finansinstitusjoner, som i stadig større grad prioriterer investeringer i fornybar energi og vender ryggen til kull.

– For et par uker siden meddelte verdens største bank, JPMorgan Chase, at den ikke lenger vil finansiere nye kullgruver overhodet, og heller ikke kullkraftverk i industriland. De sidestiller simpelthen investeringer i kull med barnearbeid, fortalte en svært engasjert Connie Hedegaard.