Energi Norge

Innhold

Lien varsler mer marked i energimeldingen

Nyhet, Energibruk og klima

Publisert

Bilde av en engasjert Tord Lien som snakker

Energimeldingen kommer "straks", sa Olje- og energiminister Tord Lien på Vinterkonferansen. Foto: Camilla M. Granheim / Energi Norge

– Subsidier har vært avgjørende for å få frem ny produksjon, men har samtidig skapt ubalanse i kraftmarkedet. På sikt må marked og prissignaler styre utviklingen, sa energiminister Tord Lien på Vinterkonferansen torsdag.

Energimeldingen er ventet til Stortinget i nær fremtid, eller "straks" som Lien sa da han talte til 350 forventningsfulle deltakere på Energi Norges vinterkonferanse i København. Mye tyder på at regjeringen i meldingen vil gå inn for å avvikle elsertifikatordningen for fornybar kraftproduksjon etter 2020.

– Det bør ikke overraske noen at meldingen kommer til å ha fokus på markedsbaserte løsninger. På lang sikt må det være et mål at vi baserer oss på lønnsom forvaltning, sa Lien, med henvisning til det betydelige kraftoverskuddet som er i ferd med å bygge seg opp i Norden.

Energimeldingen skal ifølge Lien balansere hensyn til energiforsyning, klimautfordringer og næringsutvikling. Det betyr at den nye kraften må tas i bruk der den kan redusere utslipp av klimagasser, og der den kan bidra til næringsvekst. Ifølge Lien må vi bruke mer fornybar energi for å nå klimamålene. Og vi må bruke strøm til nye formål – som for eksempel datalagring.

– Vet dere hvem som er den største kraftbrukeren i USA? Det er Google! Datalagring bruker enormt med kraft. Det er bedre at datasentre drives på norsk vannkraft enn på kullkraft andre steder i verden, påpekte Lien.

Lien antydet også at lovendringen som åpner for private mellomlandskabler vil komme sammen med energimeldingen. Det samme gjelder endringen i industrikonsesjonsloven, som gjør det mulig for industrielle eiere av kraftverk å ta ut kraftproduksjon tilsvarende sin eierandel.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: