Energi Norge

Innhold

Rapport, Energibruk og klima

Publisert

Rapport Grønn konkurransekraft

Regjeringen oppnevnte 16. juni 2015 ekspertutvalget for grønn konkurransekraft. Utvalget består av Connie Hedegaard og Idar Kreutzer. De la 28.oktober 2016 frem en overordnet strategi for å fremme grønn konkurransekraft fram mot 2030 og lavutslippssamfunnet i 2050.