Energi Norge

Innhold

– Strøm er nøkkelen til energiomlegging i Europa

Nyhet, Energibruk og klima

Publisert

Generalsekretær Kristian Ruby i Eurelectric

Generalsekretær Kristian Ruby i den europeiske bransjeorganisasjonen Eurelectric åpner ballet på Energi Norges fornybarseminar på Stratos 23. mai. Foto: Eurelectric

Kristian Ruby er dansken som siden årsskiftet er den europeiske kraftnæringens ansikt utad, med ambisjoner om å elektrifisere hele Europa. Førstkommende tirsdag kommer han til Energi Norges fornybarseminar i Oslo.

Transport-, varme- og kjølesektoren har størst potensial for elektrifisering, mener Kristian Ruby i Eurelectric. Foto: Eurelectric

Etter flere år som rådgiver for EU-kommissæren for klimaspørsmål – Connie Hedegaard – og det danske klima- og energidepartementet, samt policysjef i den europeiske vindorganisasjonen Wind Europe, er Ruby siden januar 2017 generalsekretær i den europeiske bransjeorganisasjonen Eurelectric. Sekken er altså full av erfaring med klima- og energispørsmål, og nå er han tydelig i sin sak:

Vi har tatt en prat med han om strøm som klimaløsning, som nettopp er tema på Energi Norges fornybarseminar og sommerfest 23. mai.

Her er en smakebit på hva som venter fra talerstolen på Stratos:

 

Hvilken rolle bør elektrifisering spille i Europas klimastrategi?

Når vi ser på den store utfordringen Europa har i å gjøre økonomien utslippsfri, vil elektrifisering måtte spille en svært viktig rolle dersom dette skal kunne skje på en kostnadseffektiv måte. Paris-avtalen forplikter EU til å ta grep mot klimaendringer, og da er kostnadseffektiv avkarbonisering avgjørende for at Europa skal forbli konkurransedyktig på verdensmarkedet.

Det er ingen tvil om at strøm kommer til å være nøkkelen i denne energiomleggingen. Men vi trenger også rammebetingelser som gjør det mulig å drive elektrifisering.

Elektrifisering er nøkkelen til å redusere klimagassutslipp i Europa.

Kristian Ruby, Eurelectric
Hvorfor er dette en vinneroppskrift for Europa?

Karbonintensiteten i EUs strømproduksjon har falt med over 35 prosent siden 1990 – betydelig raskere enn for alle andre store energibærere. Videre er sektoren dedikert til avkarbonisering, og kan vise til konkrete resultater i forbindelse med store investeringer i fornybar energi. 

En fersk rapport vi [Eurelectric; red. anm] har publisert – kalt "A Bright Future for Europe" – viser at økt bruk av strøm i sektorer som transport, oppvarming og kjøling, vil gi konkrete fordeler for det europeiske samfunnet, både økonomisk og miljømessig. Det vil også gi fordeler for forbrukerne. Disse sektorene kan altså dra fordel av den europeiske kraftsektorens reise mot karbonnøytralitet. Strøm blir dermed det åpenbare valget for å redusere klimagassutslipp på etterspørselssiden av økonomien – som ikke faller under EUs kvotehandelssystem, ETS.

Videre kan elektrifisering ha betydelige miljø- og helsefordeler, særlig i urbane strøk . Strøm til transport og oppvarming kan blant annet redusere luftforurensning i byer. Bruken av elektriske busser, tog og annen kollektivtransport kan føre til en drastisk forbedring av luftkvaliteten og trafikkbelastningen, samt redusere støyforurensning. Og sist, men ikke minst, vil elektrifisering også fremme digital transformasjon.

Det er ingen tvil om at strøm kommer til å være nøkkelen i energiomleggingen. 

Kristian Ruby, Eurelectric
Hvor er det størst potensial for en overgang fra fossilt brensel til elektrisitet?

Jeg har stor tro på at transportsektoren har det største potensialet for elektrifisering. Det samme gjelder for varme- og kjølesektoren. Ettersom oppvarming, kjøling og transport fortsatt står for rundt 66 prosent av Europas klimagassutslipp, er disse sektorene viktige for å realisere Europas bærekraftpotensial. 

Oppvarming og kjøling av europeiske bygninger og industri utgjør halvparten av vårt energiforbruk. Sammen med 32 prosent til transport, representerer disse sektorene størsteparten av energietterspørselen i Europa. Hele 85 prosent av oppvarming og kjøling bruker fossile brensler som energikilde. Det betyr at det er et enormt potensial for både å redusere CO2-utslipp og begrense drivstoffbruk i disse sektorene. Derfor ser vi en viktig rolle for elektrifisering i Europas klimastrategi. 

 

Jeg har stor tro på at transportsektoren har det største potensialet for elektrifisering, sammen med varme- og kjølesektoren.

Kristian Ruby, Eurelectric

Hvordan jobber Eurelectric for å overbevise EU-landene om at dette er måten å bekjempe klimaendringer på?

Vårt viktigste motto for kostnadseffektiv avkarbonisering er et velfungerende elektrisitetsmarked og et robust kvotehandelssystem (ETS). Kun en slik kombinasjon, kan gi riktige prissignaler for å drive investeringer i lav-CO2-teknologi.

Når det gjelder elektrifisering, mener vi at klare politiske tiltak skal inkluderes i europeisk lovgivning. Dette inkluderer blant annet egne nullutslippsmål for biler. Det er nødvendig at det stilles krav til ladeinfrastruktur for å sikre videre innføring av elektriske kjøretøy, og gjøre byer klare for en fremtid hvor elektromobilitet er regelen i stedet for unntaket.

I varme- og kjølesektoren krever vi likestilling mellom energibærere. Lovgivningen må skille mellom primærenergifaktorer for ulike energikilder på en måte som anerkjenner at elektrisitet i økende grad kommer fra karbonfrie kilder. Nye og innovative finansieringsinstrumenter bør utvikles for å akselerere utrullingen av varmepumper og lignende teknologier.

Hvilken rolle bør medlemmene i Eurelectric ta i dette kommunikasjonsarbeidet?

Eurelectric er midt inne i gjennomføringen en europeisk kampanje om elektrifisering, der hovedformålet er å vise hvilken viktig rolle strøm spiller i en avkarbonisert europeisk økonomi. Vi oppfordrer medlemsorganisasjonene våre til å ta med seg dette budskapet ut, både til beslutningstakere og interessenter, men også til allmennheten.

Vi samarbeider med våre medlemmer, som gir oss eksempler fra egne land, der elektrifisering allerede er løsningen på klimautfordringen – enten det er elektriske bilprosjekter i Kroatia eller den elektriske fergen som for tiden er i drift i Norge [Ampere; red.anm]. Vi benytter sosiale medier for å nå så mange som mulig – ved hjelp av den dedikerte emneknaggen #itsElectric.

Vi ser at budskapet når frem til flere og flere, og at mange spennende prosjekter og investeringer gjennomføres – ikke bare i Europa, men over hele kloden. Og mens vi fortsatt har en lang vei å gå sammen med våre medlemmer, er vi overbevist om at elektrifisering vil være nøkkelen til et avkarbonisert Europa.

 

 

Meld deg på i dag!

  1. 20. august 2020,

   Webinar

   Webinar: Byggherre- og HMS -forskriften

   Webinaret fokuserer på de mest sentrale temaene i byggherre- og HMS-forskriften.

  Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: