Energi Norge

Innhold

Diskuterte norsk klimalov i europeisk kontekst

Nyhet, Energibruk og klima

Publisert

Frokostseminar om den norske klimaloven og forholdet til EU

Energi Norges Knut Kroepelien blir utfordret av ordstyrer Kjetil Alstadheim fra Dagens Næringsliv i paneldebatt om norsk klimalov. Også i panelet: Fagsjef Ole Løfnes i Norsk Industri og politiske rådgivere på Stortinget, Anne Therese Gullberg (AP) og Audun Rødningsby (Venstre). Foto: Christel Nordhagen

Energi Norge inviterte tirsdag til frokostseminar om den norske klimaloven og forholdet til EU, i samarbeid med sammen med forskere fra Fridtjof Nansens Institutt (FNI) og Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Stortinget behandler denne våren et forslag til klimalov som vil bli en nyvinning i norsk rettstradisjon gjennom å lovfeste politiske mål for 2030 og 2050. Lovforslaget tar hensyn til at Norge samarbeider med EU om å kutte utslipp.

På et fullsatt seminar på Håndverkeren i Oslo diskuterte representanter fra Arbeiderpartiet, Høyre, Venstre, WWF, Norsk Industri og Energi Norge hvordan regelverket kan spille godt sammen med EUs kvotehandelssystem ETS.

– Vi er tilfredse med at klimaloven baserer seg på europeisk samarbeid og vil legge til rette for bedre styringsdialog mellom regjeringen og Stortinget på klimaområdet, uttalte næringspolitisk rådgiver Knut Kroepelien i Energi Norge fra talerstolen.

Han la spesielt vekt på viktigheten av tett samordning av nasjonalbudsjettprosessene i Stortinget slik at klimakonsekvensene av satsningene blir vurdert.

På lag med kvotesystemet

Denne våren behandler også EUs medlemsland og EU-parlamentet innstramminger i EUs kvotesystem ETS, samt mål utenfor kvotepliktig sektor.

– Et styrket europeisk klimakvotesystem for kraft og industri, samt en bindende avtale med EU om utslippskutt i andre sektorer som transport, er sammen med klimaloven viktige for investeringstryggheten i fornybarnæringen, sier Kroepelien.

Han støtter Norsk Industris vurdering av behovet for å kombinere kvotesystemet med langsiktige FOU-løp på nøkkelteknologier. I dette er Enova viktig, understreker han.

Maria Sunér Fleming fra NHOs søsterorganisasjon Svenskt Näringsliv redegjorde på seminaret for hvordan svenske myndigheter legger opp til at klimaforpliktelsene skal nås. Hun var bekymret for om svenske klimamål er realistiske.

Lovforslaget skal behandles av Stortinget før sommeren.

Last ned forslaget til klimalov

Se hva Fridtjof Nansens Institutt skriver fra arrangementet

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: