Energi Norge

Innhold

Elektrifisering vil øke strømforbruket i Norge

Nyhet, Energibruk og klima

Publisert

Ferge med biler som kjører på vannet. Snøkledde fjell i bakgrunnen

Batterifergen Ampere, som krysser Sognefjorden på E39 Lavik-Oppedal, er verdens første nullutslipps bil- og passasjerferge. Foto: Siemens

Forbruket av strøm i Norge vil øke med rundt 10 TWh mellom 2015 og 2020 på bakgrunn av økt etterspørsel fra alle sektorer, anslår NVE i rapporten "Energibruk i Fastlands-Norge". Dette viser at elektrifisering er en viktig del av klimaløsningen.

Last ned rapporten her 

Størst forbruksøkning er ventet i petroleumsnæringen – gjennom at flere anlegg vil tilknyttes kraftnettet. Samtidig vil mer og mer energibruk i industrien konverteres til strøm, mens grønne datasentre er forventet å bli en ny kraftkrevende industri i Norge.

– Det er ingen motsetning mellom å bruke mer strøm og å nå målet om nullutslippssamfunnet. Heller tvert imot. Vi må bruke mer strøm på flere områder for å komme i mål, sier næringspolitisk rådgiver Guro Bøe Wensaas i Energi Norge.

Effektiv energibruk

Energi Norge mener elektrifisering er en viktig del av løsningen på klimautfordringen, som både vil føre til reduserte utslipp og bedre forsyningssikkerhet. Samtidig blir det viktig å holde fokus oppe på riktig og effektiv bruk av energi. Rapporten fra NVE viser at vi er på god vei.

– Energibruk i byggsektoren har flatet ut de siste fem årene og det er også forventet en fortsatt flat utvikling i samlet energibruk i husholdningene mot 2020. Dette skyldes blant annet stadig mer energieffektive bygninger, bedre oppvarmingsteknologier og en overgang til mer energieffektive kjøretøy. Dette er en gledelig utvikling, avslutter Bøe Wensaas.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: